Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Mücadele 12. Sınıf, Tarih
  • Batı cephesini daha yakından izlemek,
  • Ankara’nın coğrafi konumundan yararlanmak,
  • Haberleşme ve ulaşım imkanlarını daha iyi kullanmak,
  • Mebuslar Meclisi toplantılarını ve gelişen olayları daha yakından izlemek amaçlarıyla 27 Aralık 1919’da Temsil Kurulu Ankara’yı merkez edinmiştir.

Meclis-i Mebusan’ın açılış sürecinde Mustafa Kemal’in çalışmaları

I. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına Meclis-i Mebusan’a katılacak delegelerden Mustafa Kemal, “Müdafaa-i Hukuk Grubu” kurmalarını ve “vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı” doğrultusunda kararlar almaları için çalışmalarını istemiştir.

Buna rağmen,
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına katılan delegelerin “Müdafaa-i Hukuk Grubu” yerine “Felah-ı Vatan Grubu’nu” kurmaları,

  • mebusların görüşlerini değiştirdikleri,
  • mecliste çoğunluğun saltanat yanlısı olduğu

durumlarını gösterir.

II. Meclis-i Mebusan’a katılacak mebuslarla Ankara’da görüşmeler yaparak “Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını” mecliste kabul ettirmeye çalışan Mustafa Kemal’in bu girişimini İstanbul Hükümeti “Yasama gücünün etki altında kalacağı endişesiyle” engellemeye çalışmıştır.

III. Taslağını Mustafa Kemal’in hazırladığı “Misak-ı Milli” kararları kabul edilirken Mustafa Kemal’in “ulusal egemenlik” anlayışına yönelik “egemenliğin kaynağını değiştirme” girişimleri, Meclisi Mebusan’daki mebusların çoğunluğunun “saltanat yanlısı” olmalarına bağlı olarak amacına ulaşmamıştır.

IV, İtilafların baskısı altında toplanacak Meclis-i Mebusan’ın “kararlarında bağımsız hareket edemeyeceği” endişesiyle Mustafa Kemal, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul dışında bir yerde toplanması için Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına katılan delegelerin çalışmasını istemiştir. Ancak meclis İstanbul’da toplanmıştır.

BİLGİ:

  • Seçimlerin yapılmasına rağmen padişah Vahdettin, “seçimleri İttihatçıların çoğunluk olarak kazandıkları” iddiasını ileri sürerek Meclis-i Mebusan’ın açılışını geciktirmeye çalışmıştır.
  • Padişah’ın bu tutumu “Meclis-i Mebusan üzerindeki nüfuzunu sürdürme ve monarşik gücünü koruma” çabasıyla ilişkilidir.
  • Buna göre padişah VI. Mehmet Vahdettin, 12 Ocak 1920’de Meclis-i Mebusan’ın açılışını yapmış ve son Osmanlı Mebusan Meclisi çalışmalarına başlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar