Tarık Bin Ziyad ve İspanya’nın Fethi Ayt


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

TARIK BİN ZİYAD VE İSPANYA’NIN FETHİ

İspanya’yı fethetmek için fırsat arayan Musa bin Nusayr İspanya’da iç karışıklık olduğu haberini alınca Tarık bin Ziyad adlı komutanını, Vandalisia adından dolayı Müslüman Arapların “Endülüs” dedikleri İspanya’yı fethetmek için görevlendirdi. Değerli bir komutan olan Tarık bin Ziyad Septe Boğazı’nı aşarak İspanya’ya girdi. Artık İspanya’nın fethi başlamıştı. Tarık bin Ziyad daha sonra kendi adıyla anılacak olan Cebel-i Tarık Dağı’nı ele geçirdi. Üzerine Vizigot kuvvetlerinin geldiğini öğrenince gemileri yaktırdı. Yüksekçe bir yere çıkan komutan Tarık, askerlerine: “Sabır ve sebat ederseniz zafere ulaşırsınız, Endülüs’ü fethederiz. Aksi hâlde, düşman hepimizi denize döker!” diye hitap etti.

  • Yezid döneminde Afrika’daki fetihler devam etti. Abdülmelik döneminde Atlas Okyanusu’na kadar olan tüm Kuzey Afrika fethedildi. İlk İslam parası bastırıldı ve Arapçanın resmi dil olarak kullanılması zorunlu hale getirildi.
  • Arapçanın resmi dil olarak ilan edilmesi ve Kur’an-ı Kerim’in dilinin Arapça olması Arapçanın geniş bir alana yayılmasında etkili oldu.
  • Vizigot Krallığı’nın baskısına karşı İspanya’daki yerel yöneticilerin Emevilerden yardım istemesi üzerine Velid döneminde İspanya’ya bir ordu gönderildi.
  • Tarık Bin Ziyad komutasındaki İslam ordusu Kadiks Savaşı (711)’nda Vizigotları yenerek İspanya’yı ele geçirdi.
  • Frank Krallığı’yla yapılan Puvatya Savaşı (732)’nda İslam ordusunun yenilmesi üzerine Müslüman Arapların Avrupa’daki ilerleyişi sona erdi. Horasan’da Ebu Müslim adında bir Türk komutanın çıkardığı ayaklanma geniş bir alana yayıldı.
  • Emevi halifesi İkinci Mervan’ın öldürülmesi sonucu Emevi Devleti yıkıldı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar