Tam Sayılar Kümesi

Tam Sayılar Kümesi

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Denklem ve Eşitsizlikler, Matematik, Sayı Kümeleri

Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …} kümesinin her bir elemanına tam sayı denir. Doğal sayılar kümesine 0 dan farklı doğal sayıların negatiflerinin eklenmesi ile elde edilen küme olarak da tanımlanır.Tam sayılar kümesi; negatif tam sayılar kümesi (Z), pozitif tam sayılar kümesi (Z+) ve sıfırı eleman kabul eden birleşim kümesidir.

Tam sayılar kümesi sayı doğrusunda aşağıdaki gibi gösterilir.Önemli Bilgiler

  • Tam sayılar kümesinin en küçük veya en büyük elemanı yoktur.
  • Ardışık iki tam sayı arasında başka tam sayı yoktur.
  • Her doğal sayı bir tam sayıdır.
  • Diğer bir ifadeyle, doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Yani, N ⊂ Z dir.

n ∈ Z olmak koşuluyla, 2n genel ifadesiyle belirtilen tam sayılara çift sayı denir.
Çift sayılar kümesi: Ç = {…, -4, -2, 0, 2, 4, …} olur.

n ∈ Z olmak koşuluyla 2n + 1 genel ifadesiyle belirtilen tam sayılara tek sayı denir.
Tek sayılar kümesi: T = {…, -3, -1, 1, 3, 5, …} olur.Tek ve Çift Tam Sayılarda İşlemler

  • Çarpımları tek olan tam sayıların her biri tek tam sayıdır.
  • Çarpımları çift olan tam sayılardan en az biri çift tam sayıdır.

İsabet Akademi Tam Sayılar Tanımı Konu Anlatımı

Hocalara Geldik Tam Sayılar Tanımı Konu Anlatımı

Hocalara Geldik Tek ve Çift Tam Sayılar Konu AnlatımıŞenol Hoca Tam Sayılar Soru Çözümü

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi