Suyun Çözücü Özelliği 9. Sınıf Biyoloji


Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji

Suya atılan tuz, su içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara ayrılır ve homojen bir karışım oluşturur. Bu karışıma çözelti, tuzu çözen maddeye çözücü ve tuza ise çözünen denir. Su önemli çözücü maddelerden biridir.

Çözücülük özelliği sayesinde su;

  • Biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesine olanak sağlar. Çünkü bu reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan enzimler, ancak sulu ortamlarda çalışabilir. Ortamdaki suyun % 15 değerinin altında olması, enzim çalışmasını durdurur.
  • Metabolizma sonucunda oluşan atıkların uzaklaştırılmasında kullanılır. Amonyak, üre ve ürik asit gibi birçok artık madde, ancak su içinde çözünerek boşaltım organlarına taşınır ve yine su ile dış ortama atılır.
  • Kan içerisinde madde taşınmasına olanak sağlar.
  • Sindirim organlarında besinlerin sindirimi (hidroliz) için gerekli ortamın oluşmasını sağlar.
  • Bitkilere gerekli olan mineral ve tuzların topraktan almasına olanak sağlar.

Yeşil bitkiler, klorofilli bakteriler, öglena ve tek hücreli algler gibi bazı canlılar, fotosentez yaparak, çeşitli inorganik maddelerden organik besin yapı taşlarını üretirler.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar