Rönesans Hareketleri Nedenleri ve Sonuçları Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

B) RÖNESANS HAREKETLERİ

Nedenleri:

 • Bilim adamları ile sanatçıları koruyan Mesen sınıfının ortaya çıkması
 • Kâğıt ve matbaanın Avrupa’da kullanımının yaygınlaşması
 • Haçlı Seferleri ile Coğrafi Keşiflerin ardından Avrupa halkının daha da bilinçlenmesi
 • Doğudaki ünlü eserlerin Latinceye çevrilmesi Rönesans Hareketleri’nin İtalya’da Başlamasının
 • Akdeniz ticaretinden dolayı bu ülkenin zengin olması
 • Buranın, Roma İmparatorluğu ile Papalığın merkezi olması
 • İstanbul’un fethinden sonra buradaki bazı ünlü bilim adamlarının İtalya’ya gelip yerleşmesi
 • Coğrafi konumundan dolayı doğu kültürlerine diğer Avrupa devletlerinden daha yakın olması
 • Özgür düşünce ortamına sahip olması

Sonuçları: • Reform hareketlerine zemin hazırlamıştır.
 • Avrupa’da okuma – yazma oranını artırmıştır.
 • Skolâstik düşüncenin daha da zayıflamasına ve serbest düşüncenin gelişmesine neden olmuştur.
 • Derebeylik rejimi daha da zayıflarken mutlak krallıklar güçlenmiştir.
 • Avrupa ülkeleri bilim ve sanatta ön plana çıkmıştır.

Çözümlü Soru:

Almanya’da Rönesans’ın etkisiyle Erasmus, Röklen ve Luther gibi hümanistlerin dini metinleri incelemeye başlaması,
I. Reform hareketlerinin başlamasına
II. Skolastik düşüncenin önemini yitirmesine
III. Din adamlarına olan güvenin artmasına

gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III  D) I ve II   E) I, II ve III

Çözüm:

Almanya’da dini metinlerin hümanistler tarafından incelenmesi Reform hareketlerinin başlamasına (I) ve skolastik düşüncenin önemini yitirmesine (II) neden olmuştur. Bu durum din adamlarına olan güvenin artmasına değil azalmasına neden olmuştur. Doğru cevap (D) seçeneğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi