Rasyonel sayılar Kümesi

Rasyonel sayılar Kümesi

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Denklem ve Eşitsizlikler, Matematik, Sayı Kümeleri

Rasyonel Sayı: a ve b birer tam sayı ve b ≠ 0 olmak üzere, a/b şeklindeki ifadelere rasyonel sayılar denir. Rasyonel sayılar kümesi Q sembolü ile gösterilir.Burada a ya pay, b ye de payda denir.

Örneğin;  • İki rasyonel sayı arasında sonsuz sayıda rasyonel sayı bulunabilir. Bu nedenle, rasyonel sayılar yoğundur denir.
  • a sıfırdan farklı tam sayı olmak üzere, a / 0 ifadesi tanımsızdır.
  • Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Diğer bir ifadeyle, tam sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin bir alt
    kümesidir. Yani, Z ⊂ Q olur.

Rasyonel sayılar sayı doğrusu üzerinde gösterilebilir. Aşağıda sayı doğrusu üzerinde rasyonel sayılardan bir kaçı gösterilmiştir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi