Osmanlı Devleti’nin Genel Özellikleri

  • Osmanlı Devleti Türk tarihinin en uzun ömürlü devletidir.
  • Türk tarihinde merkezi otoriteyi sağlayarak merkeziyetçi yapıya en iyi kavuşan Türk Devleti’dir.
  • Üç kıtaya yayılan ve içinde yirmiden fazla milleti barındıran son büyük Türk İmparatorluğu’dur.
  • Tek bir hanedanın (ailenin) 623 yıl boyunca yönettiği dünyanın tek devletidir.
  • Adalet ve hoşgörü ile siyasal, sosyal alanda göstermiş olduğu örgütlenme birçok batılı tarihçinin araştırma konusu olmuştur.

I- Osmanlı Kuruluş Dönemi (1299 – 1453)1299’da Osman Bey’in Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan Kuruluş Dönemi, Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te İstanbul’u fethiyle sona erer.

II- Osmanlı Yükseliş Dönemi (1453 – 1579)

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle başlayan Yükselme Dönemi Osmanlı sadrazamlarından Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüyle sona erer.III- Osmanlı Duraklama Dönemi (1579 – 1699)

Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüyle başlayan Duraklama Dönemi 1699 Karlofça Antlaşması’yla sona erer.

IV- Osmanlı Gerileme Dönemi (1699 – 1792)

1699 Karlofça Antlaşması’yla başlayan Gerileme Dönemi 1792 Yaş Antlaşması’yla sona erer.V- Osmanlı Çöküş Dönemi (1792 – 1922)

1792 Yaş Antlaşması’yla başlayan Çöküş Dönemi 1922’de TBMM’nin aldığı Saltanatın Kaldırılması kararıyla sona ermiştir. Böylece 623 yıllık Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz