Osmanlı Devleti’nin Genel Özellikleri


Kategoriler: Tarih
  • Osmanlı Devleti Türk tarihinin en uzun ömürlü devletidir.
  • Türk tarihinde merkezi otoriteyi sağlayarak merkeziyetçi yapıya en iyi kavuşan Türk Devleti’dir.
  • Üç kıtaya yayılan ve içinde yirmiden fazla milleti barındıran son büyük Türk İmparatorluğu’dur.
  • Tek bir hanedanın (ailenin) 623 yıl boyunca yönettiği dünyanın tek devletidir.
  • Adalet ve hoşgörü ile siyasal, sosyal alanda göstermiş olduğu örgütlenme birçok batılı tarihçinin araştırma konusu olmuştur.

I- Osmanlı Kuruluş Dönemi (1299 – 1453)

1299’da Osman Bey’in Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan Kuruluş Dönemi, Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te İstanbul’u fethiyle sona erer.

II- Osmanlı Yükseliş Dönemi (1453 – 1579)

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle başlayan Yükselme Dönemi Osmanlı sadrazamlarından Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüyle sona erer.

III- Osmanlı Duraklama Dönemi (1579 – 1699)

Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüyle başlayan Duraklama Dönemi 1699 Karlofça Antlaşması’yla sona erer.

IV- Osmanlı Gerileme Dönemi (1699 – 1792)

1699 Karlofça Antlaşması’yla başlayan Gerileme Dönemi 1792 Yaş Antlaşması’yla sona erer.

V- Osmanlı Çöküş Dönemi (1792 – 1922)

1792 Yaş Antlaşması’yla başlayan Çöküş Dönemi 1922’de TBMM’nin aldığı Saltanatın Kaldırılması kararıyla sona ermiştir. Böylece 623 yıllık Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar