Orhan Bey Dönemi (1324 – 1362)

Orhan Bey Dönemi (1324 – 1362)1. Orhan Bey Bursa’yı 1326’da aldı ve başkent yaptı. 1329 Maltepe (Palekanon) Savaşı’ndan sonra İznik ve İzmit’i Osmanlı topraklarına kattı böylece Kocaeli Yarımadası Osmanlı hakimiyetine girdi. Böylece Anadolu’da gaza ve cihat imkanı kalmadı.

2. Karesi Bey’in ölümüyle karışan Karesioğulları Beyliği’ni ele geçirdi. Bu beylik Osmanlı Devleti’nin ele geçirdiği ilk beyliktir. Böylece Orhan Bey Anadolu siyasi birliğinin sağlanması yolunda da ilk adımı atmış oldu.

3. Karesioğulları Beyliği’nin alınmasıyla Osmanlı Devleti’nin ilk denizcilik faaliyetleri de başladı. Karesioğulları’nın alınmasıyla Osmanlı toprakları Çanakkale bölgesine kadar genişlediği için Rumeli’ye geçişler kolaylaştı.4. Bizans’ta çıkan taht kavgaları sırasında Kantakuzen yeğeni Yuannis’e karşı Orhan Bey’den yardım istedi ve yardım karşılığında üs olarak Çimpe Kalesi’ni (Gelibolu Yarımadası’nda) Osmanlılara verdi. Böylece ilk defa Rumeli’ye geçildi.

5. 1354 yılında Ankara Ahilerden alınarak ilk defa Karamanoğulları’yla sınır komşusu olundu. Orhan Bey 1362’de öldü.

Dönemin Önemi:

  • Orhan Bey Döneminde Osmanlı Devleti’nin ilk gümüş akçesi bastırıldı. Yaya ve Müsellem adında iki ayrı askeri sınıf açıldı. Böylece ilk düzenli ordu kuruldu.
  • İlk defa bu dönemde şehzadeler sancaklara gönderildi.
  • İlk Osmanlı medresesi İznik’te açıldı.
  • Sancaklara kadı ve subaşı atamaları yapıldı.
  • İlk divan kuruldu.

Görüldüğü gibi Orhan Bey yaptığı bu çalışmalarla babasından devraldığı uç beyliğini teşkilatlı bir devlet haline getirmiştir.Bursa Orhan Bey Döneminde başkent yapılmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi