Niteleme Sıfatı


Kategoriler: Şiir, Sıfatlar (Ön Adlar), Türk Dili ve Edebiyatı

Varlıkların ya da kavramların, yani isimlerin nasıl olduklarını belirten sıfatlara “niteleme sıfatı” denir. Niteleme sıfatları, isimleri renk, biçim, durum vb. yönlerden niteler. İsimlere sorulan “nasıl” sorusu, niteleme sıfatını buldurur.Masmavi gökyüzünde renkli uçurtmalar süzülüyor.
cümlesinde “Masmavi” sözcüğü “gökyüzü” ve “renkli” ikilemesi niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. “Masmavi” sıfatı “gökyüzü” ismini, “renkli” sıfatı da “uçurtmalar” ismini nitelemiştir. “Nasıl gökyüzü?” sorusunun yanıtı “Masmavi”; “Nasıl uçurtmalar?” sorusunun cevabı da “renkli”dir.

Bodur çamlar, caddeye güzellik veriyor.
cümlesinde “çamlar” ismine “nasıl” sorusunu sorduğumuz- da “bodur” cevabını alırız. O hâlde “çamlar” ismini biçim yönünden tamamlayan “bodur” sözcüğü niteleme sıfatıdır.

Piyanonun başında oturan genç kadın, sanatını icra etmeye başlayınca salon sustu.
Yağmurlu havalarda ağaçlık yolda yürümeyi çok severdi.
Yalçın kayalıklarda yaşayan yabani hayvanları makinesiyle fotoğraflamayı istiyordu.
cümlelerindeki altı çizili sözcükler de niteleme sıfatıdır.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi