] }

Soru: Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış amaçlarından biri değildir?
A) Allah'a sevgimizi belirtmek
B) Allah'a teşekkürlerimizi belirtmek
C) Allah'ın rızasını kazanmak
D) İnsanlara kendimizi beğendirmek


Soru: Namaz ibadeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Namaz, Allah'ı anmaktır.
B) Namaz, dua ve yakarıştır.
C) Namaz, şükretmektir.
D) Namaz, paylaşmaktır.


Soru: Namaz öncesinde ve namaz esnasında yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır. Bunlara namazın farzları veya namazın şartları denir. Namazın farzları ikiye ayrılır. İçindeki farzlar ve dışındaki farzlar.
Aşağıdakilerden hangisi, namazın içindeki farzlardan biridir?
A) Vakit
B) Kıbleye dönmek
C) Kıyam (Ayakta durmak)
D) Niyet


Soru: Namazdan önce yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır. Bunlara namazın dışındaki farzlar denir.
Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biridir?
A) Kıraat( Kur'an okumak)
B) Setr-i avret( örtülmesi gereken yerleri örtmek)
C) Rüku
D) Secde


Soru: Namaz ibadeti Allah tarafından emredilen bir ibadettir. Yerine getirilmesi farzdır. Bu emre muhatap olan insanların belli başlı şartları taşımaları gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
A) Müslüman olmak
B) Akıl sağlığı yerinde olmak
C) Maddi manevi zengin olmak
D) Ergenlik çağına ulaşmış olmak


Soru: Kâinatı, canlı ve cansız tüm varlıkları yaratan Yüce Allah (c.c.), biz kullarına bazı ibadetleri emretmiştir. Bunların en önemlisi her gün beş .............................
Yukarıda verilen bilgideki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa daha uygun olacaktır?
A) kılınması gereken namazdır.
B) yapılması gereken duadır.
C) verilmesi gereken zekâttır.
D) ziyaret edilmesi gereken anne ve babadır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar