Mutlak değer fonksiyonu nedir?


Kategoriler: Matematik

mutlak-deger-fonksiyonu

biçiminde tanımlanan y = |f(x)| fonksiyonuna mutlak değer fonksiyonu denir.  f(x) = 0 eşitliğini sağlayan x değerleri fonksiyonun kritik noktalarıdır.Mutlak değer fonksiyonunun grafiğini çizerken fonksiyon önce parçalı biçimde yazılır, sonra da grafiği çizilir.

Not: y = |f(x)| fonksiyonunun grafiği çizilirken önce y = f(x) in grafiği çizilir. Bu grafiğin y ekseninin negatif bölgesine taşan kısmının x eksenine göre simetriği alınır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi