Moleküler Kristaller


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Maddenin Halleri

Moleküllerin zayıf etkileşimlerle bir araya gelmesi ile oluşan katılara moleküler kristal katılar denir.


Buz, moleküler kristaldir. Buz kristalinde H2O molekülleri hidrojen bağları ile bir arada tutulur.Moleküler katılarda, molekülleri bir arada tutan kuvvetler van der Waals kuvvetleri veya hidrojen bağlarıdır. I2 (iyot), P4 (fosfor), S8 (kükürt), CO2 (kuru buz), C10H8 (naftalin), (H2N)2CO (üre), C6H12O6 (glikoz) ve C12H22O11 (sakkaroz) gibi katılar moleküler kristaldir.

  • Van der Waals kuvvetleri veya hidrojen bağları tarafından bir arada tutulur. Van der Waals ve hidrojen bağları oldukça zayıf olduğundan moleküler kristaller kolay bozulur.
  • Moleküler kristallerin erime ve kaynama noktaları düşüktür.
  • İyot, kuru buz, naftalin gibi bazı moleküler kristaller kolayca süblimleşir.

Molekül içi bağları kovalent olan maddelerin katı halleri moleküler kristal alarak adlandırılır. Molekülleri arasında var der kovalent ya da hidrojen bağı içeren tanecikler tarafından oluşur. Apolar moleküllerden oluşan (Örn: 12, N2, 002, gibi) kovalent kristallerde London kuvvetleri, polar moleküllerden oluşan (Örn: CH3OH, S02, HZS, gibi) kristallerde dipol - dipol etkileşimleri, H2O, NH3 ve HF gibi moleküllerden oluşan katı kristallerde ise hidrojen bağlar etkendir. Moleküller kristallerdeki çekim kuvveti iyonik kristaller ve kovalent kristallerine göre oldukça zayıftır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi