Metafiziğin Varlıkla İlgili Temel Soruları


Kategoriler: Felsefe

Varlık var mıdır?
Varlık nedir?
Varlığın kökeni nedir?
Varlık değişken midir?
Varlığın ana maddesi nedir?
Varlık bir midir, çok mudur?
Evrende düzen var mıdır?
Evrende özgürlük var mıdır?
Evren sonlu mu, sonsuz mudur?
Evrende ereklilik (amaçlılık) var mıdır?

Metafizik, bu sorulara ve bu sorulardan türetilen diğer sorulara cevap aramaktadır. Bu sorular devam ettiği sürece de metafizik varlığını koruyacaktır.

Örnek:

Çözüm: Metafizik, İnsan aklının sormaktan kendini alamadığı ama cevabını da bilmediği soruların alanıdır. Bilimin bir varsayımından hareketle ele aldığı ve kesin sonuçlara ulaşamadığı alan metafiziğin alanıdır. Etik, insanın yapıp etmeleriyle ilgilenir. Felsefi antropoloji insanın ne olduğunu ele alır. Epistemoloji bilgi sorununu ele alır. Doğa felsefesi İlk çağın, ilk dönemini ifade eder. Cevap A] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar