Kütle ve Uzunluk Birimleri 9.Sınıf Fizik


Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik

Kütle: Bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. Kütle birimi uluslararası birim sisteminde (SI) kilogramdır. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Kütle birimleri onar onar büyür, onar onar küçülür.

Tablodaki birimlere ek olarak büyük kütleler için ton (t) ve kental (q) kullanılır.

Uzunluk: Uluslararası birim sisteminde (SI) uzunluk birimi metredir. (m)] }

Uluslararası birim sisteminde kütle birimi kilogramdır. "kg" sembolü ile gösterilir. Daha küçük kütleli cisimlerin ölçüm sonuçları kilogramın ast katları olan gram (g) ve miligram (mg) ile de belirtilir. Uzunluk ölçüm işlemi metre ya da mezura yardımı ile olur. Ayrıca cetvel denen ölçü aletleri de daha küçük uzunlukların ölçülmesinde sıkça kullanılır. Uluslararası birim sisteminde (SI) uzunluk ölçüsü birimi metredir. Ancak bazen çok büyük ya da çok küçük uzunlukları ölçmek gerekir ve bu durumda uzunluk ölçüsü birimi olarak metrenin ast ve üst katları kullanılır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar