Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 2. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya, Tarih
  • II. Dünya Savaşı sırasında Kore, Japon işgalinde kalmıştı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya, ABD ve SSCB tarafından Kore’den çıkarılmış, ülkenin güneyine ABD, kuzeyine SSCB yerleşerek 38. enlem sınır olarak belirlenmişti.
  • İki bölgenin birleştirilerek Kore’nin siyasal geleceğinin belirlenmesi çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine sorun Birleşmiş Milletlere taşındı. Ancak bundan da bir sonuç alınamaması üzerine ABD kontrolünde Güney Kore Cumhuriyeti, SSCB kontrolünde Kore Halk Cumhuriyeti kuruldu.
  • Aynı ülkede birbirine düşman iki farklı ideolojiyi temsil eden devletlerin kurulması 25 Haziran 1950’de Kuzey ile Güney arasında çatışmaya yol açtı. ABD’nin girişimleriyle Birleşmiş Milletler Kuvveti oluşturuldu. Türkiye, Birleşmiş Milletlerden yapılan çağrıya uygun olarak Kore’ye asker gönderdi.
  • Tarafların kesin olarak birbirine üstünlük sağlayamadığı savaş, 27 Temmuz 1953’te imzalanan antlaşma ile sona erdi.

Bilgi: Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi NATO’ya girmesini kolaylaştırmıştır. Kore Savaşı, Soğuk Savaş Döneminin ilk çatışmasıdır.] }

  • II. Dünya Savaşı sonrası SSCB, Kuzey Kore'ye, ABD de Güney Kore'ye yerleşmiş ve 38. enlem sınır olarak kabul edilmiştir. K0re'yi birleştirme girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine SSCB kontrolünde Kore Halk Cumhuriyeti, güneyde ise ABD kontrolünde Güney Kore Cumhuriyeti kurulmuştur.
  • ABD'nin Güney Kore ve Japonya'da asker bulundurmasına tepki gösteren SSCB, Çin'de komünist yönetimin kurulmasıyla ABD'yi Uzak Doğudan uzaklaştırmaya karar verdi. Bu doğrultuda Kuzey Kore'yi yönlendirerek 25 Haziran 1950'de Güney Kore'ye saldırttı. Bu saldırı karşısında ABD tarafından Birleşmiş Milletler gücü oluşturuldu. 1953'e kadar süren savaşta taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Savaş sonunda SSCB, Güney Kore'den ABD'nin çıkarılamayacağını anladı.

Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar