Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

KIYAMET

Kıyamet: Ayağa kalkmak, doğrulmak demektir. Asıl anlamı ise, dünya hayatının son bulmasıdır.

İsrafil meleğinin, Allah’ın emriyle süra birinci kez üflemesiyle kıyamet kopacak ve dünya hayatı son bulacaktır. İkinci kez üflemesiyle ise tüm insanlar yeniden diriltilip hesaba çekilecek ve ahiret hayatı başlayacaktır. İnsanların
hesaba çekilmesi, mahşer yerinde toplanması yani haşr olmalarıyla gerçekleşecektir. İnanma ve iyiliğin karşılığı cennet; günah ve kötülüğün karşılığı ise cehennem olacaktır. Bunların hepsine inanmaya, ahirete iman denir. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka hiç kimse bilemez.

AHİRET

Dünya hayatı geçici ve kısadır. İnsan dünyada fani, yani ölümlüdür. Ölüm ise yeni bir hayata geçiş kapısıdır. Bu nedenle ölüm bir yok oluş değildir. Öldükten sonra tekrar diriltilip hesaba çekileceğine inanmak İslam inancının temel şartlarından birisidir. Kur’an’da da birçok ayette ahiret hayatı konu edilmiştir.

Ayet

“İman edip salih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki mükafatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir…” (Beyyine suresi, 7-8)

Her Müslüman dünya hayatında faydalı işler yaparak Allah’ın rızasını kazanmayı amaç edinmelidir. Bunun için öncelikle Allah’ın varlığına ve birliğine inanmalı, ibadetlerini yapmaya önem vermeli, salih ameller işlemeyi yaşam tarzı haline getirmelidir. İnkâr edenlerin, kötülük, adaletsizlik ve haksızlık yapanların ise ahirette ceza göreceklerini bilmelidir.

Ayet

“Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah’a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte
onlar, yaratıkların en kötüsüdür. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükâfatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir… İşte bu mükâfat, Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.” (Beyyine suresi, 6—8)

Ayet

“Evet, kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış (ve böylece şirke düşmüş) olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.” (Bakara suresi, 81)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar