Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazım Kuralları

Türkçede bağlaç olan “ki” ve ilgi eki olan “-ki” olmak üzere iki “ki” vardır.

  • İlgi eki olan “-ki”:
    İlgi eki olan “-ki” daima bitişik yazılır. Bu ek, “Sokaktaki insanın derdi var. “Herkes yarınki maçı düşünüyor.” cümlelerinde olduğu gibi yer veya zaman anlamlı sözcüklere gelerek onları sıfat yapar. İlgi eki, kimi zaman bir ismin yerine geçerek ilgi zamiri olur. “Bizimki yine ortalıklarda görünmüyor.” cümlesinde “ki” bir ismin yerini tutarak zamir olmuştur.
  • Bağlaç olan “ki” ayrı yazılır:
    Demek ki onlar da böyle düşünüyor.
    Bir de baktım ki herkes dışarı çıkmış.
    soğukta dolaşma ki hasta olmayasın.

Not: Birkaç örnekte “ki” bağlacı kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. Bu örneklerden “çünkü” sözünde ek aynı zamanda küçük ünlü uyumuna uymuştur.
belki, çün, hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki.] }

Örnek: Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Kardeşim en yüksek notu Roma Hukuku dersinden almış.
B) Geçen hafta Sabah gazetesinde ilginç bir haber okudum.
C) Turistler gezdikleri yerler içinde en çok, Alanya ilçesini beğenmişler.
D) Türkiyenin Doğusu dağlık bir bölge olduğundan o bölgede ulaşım zordur.
E) Ülkemizde Türkoloji çalışmaları geçen asrın başlarında başlamıştır.
Örnek: Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu yıl Anneler Günü birçok anne için buruk geçti.
B) Okullar eylül ayının ortalarında yeni öğretim yılına başlayacak.
C) Devlet denetleme kurulu bu konudaki raporunu yarın açıklayacakmış.
D) Uzun yıllar Türk müziği alanında çalışmalar yaptı.
E) İkinci Yenicilerden olan bu şair, içe dönük şiirler yazmıştır.
Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Kente bugün de elektrik verilemeyecekmiş.
B) Çocukluk yıllarımızda biz de aynı şeyleri yapmaz mıydık?
C) Geçen yıl da aynı konu da bir çalışma yapmıştık.
D) Sizler de bu işin bir ucundan tutsanız ne iyi olur!
E) O kitabı hiçbir kitapçıda bulamadığımı hatırlatayım size.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar