• Kategori yok
 • Simyadan Kimyaya

  Simyadan Kimyaya Geçiş

  Aristo’nun dört element kavramının yıkılmaya başlaması ve madde var olduğuna inanılan flojiston (ateş ruhu) kavramının yıkılması simyadan kimyaya geçişi sağlamıştır....

  Dört Element Kavramı

  İnsanlar maddelerin ne kadar bölünebileceğini ve nelerden oluştuğunu tarih boyunca merak etmişlerdir. Düşünce ile bunu keşfetmeye çalışmışlardır. Thales (Tales) maddelerin...

  Simya ve Kimya Arasındaki Farklar

  Temel olarak simya bir bilim değildir. Kimya ise bir bilimdir. Bunun nedenleri, Simyacılar çalışmalarını deneme – yanılma metodu ile yapmışlardır....

  Önemli Simyacılar ve Çalışmaları

  Simyacılar hemen hemen her bilimle ilgilenmişler ve bu bilimlerin temellerini oluşturmuşlardır. Bu simyacılardan bazılarının yaptığı çalışmalar yeni çığırlar açmış ve...

  Simyanın İnsanlığa Katkıları

  İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılama ve daha rahat bir yaşam sürme gibi amaçlar için çalışmışlardır. Bu amaçla hastalıklara ilaçlar, gıdaları depolamak...

  Simya Nedir?

  İnsanlar birçok madde ile bir şekilde ilgilidir ve bu maddele- re bazen ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle insanoğlu yaratıldığı ilk günden...