Kimya bilimi maddelerin özelliklerini ve birbirleri ile etkileşimlerini inceler. Bu nedenle kimya bilimi maddeye dokunan her bilim ile ortak çalışmalar yürütmüştür. Ayrıca kimya biliminin ve tekniklerinin gelişmesi kimyacıları özel alanlarda uzmanlaşmaya itmiştir. Bu nedenle kimya bilimi birçok disipline (alt dala) ayrılmıştır. Bu bölümde kimya biliminin disiplinlerini ve kimyacıları tanıyarak kimya endüstrisinin çalışmalarına göz atacağız.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi