Kimyanın Uğraş Alanları

Kimya Alanı ile İlgili Başlıca Meslekler

Kimya bilimi oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Ancak bu alanda çalışan meslekler genel olarak birkaç başlık altında toplanabilir. Bu mesleklerden...

Başlıca Kimya Endüstrileri

Endüstri için gerekli olan kimyasal ham madde veya ara maddeleri üreten tesislerinin oluşturduğu bütüne kimya endüstrisi denir. İlaç, gübre, petrokimya,...

Başlıca Kimya Disiplinleri

KİMYA BİLİMİ Maddelerin yapısını, Özelliklerini ve birbirleri arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalına kimya denir. Bu nedenle kimya madde bilgisi olarak...

Kimya bilimi maddelerin özelliklerini ve birbirleri ile etkileşimlerini inceler. Bu nedenle kimya bilimi maddeye dokunan her bilim ile ortak çalışmalar yürütmüştür. Ayrıca kimya biliminin ve tekniklerinin gelişmesi kimyacıları özel alanlarda uzmanlaşmaya itmiştir. Bu nedenle kimya bilimi birçok disipline (alt dala) ayrılmıştır. Bu bölümde kimya biliminin disiplinlerini ve kimyacıları tanıyarak kimya endüstrisinin çalışmalarına göz atacağız.