Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi Test Çöz 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya Testleri, 11. Sınıf Testleri, Testler

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 3

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 4

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 5

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 6

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 7

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 7 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 8

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 8 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 9

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 9 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 10

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 10 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön

 ] }

Soru: Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası bulunur. Bu durum, foklarda aşağıdaki özelliklerin hangisini ortaya çıkartmıştır?
A) Hem kara hem de suda yaşayabilme
B) Savunma mekanizması geliştirme
C) Üreme devresini kısaltma
D) Oksijenli solunum yapma
E) Vücut ısısının çabuk düşmesini engelleme

Soru: Ekolojik denge, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) Canlı türlerinin birbirlerinin yaşam alanlarını ortak olarak kullanmasıyla
B) Canlı ve cansız çevrenin tek yönlü değişime uğramasıyla
C) Madde ve enerji döngüsü ile tüketilen maddelerin yeniden üretim için ekosisteme dönmesiyle
D) Yeryüzündeki su kütlelerinden buharlaşan suyun yoğunlaşarak yağışa dönüşmesiyle
E) Atmosferdeki serbest hâlde bulunan azotun nitratlara dönüşerek bitkiler tarafından bağlanmasıyla

Soru: Canlılar tarafından doğrudan kullanılamayan azot gazı birtakım aşamalardan geçerek kullanılabilir duruma gelmektedir. Buna göre, azot döngüsünün oluşması sırasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
A) Yıldırım düşmesi
B) Volkanik patlamalar
C) Bakteriler
D) Fotosentez
E) Şimşek

Soru: Doğal ve beşeri etmenler bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bazı bitki türlerinin yok olmasına neden olan doğal etmenlerden biridir?
A) Tarım alanlarının genişlemesi
B) Volkanizma
C) Meralarda aşırı otlatma
D) Maden çıkarma ve işleme
E) Yerleşim alanlarının genişlemesi

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, karbondioksit tüketimine örnek verilebilir?
A) Yeşil bitkilerin fotosentez yapması
B) Bakteri ve mantar gibi ayrıştırıcıların solunum yapması
C) İnsanların solunum yapması
D) Fosil yakıtların yanması
E) Balıkların solunum yapması

Soru: Okyanusların yüzeyinde dalgaların etkisiyle sürekli olarak sayısız küçük hava kabarcığı patlamaktadır. Bu küçük parçacıklara aerosol denir. Eğer aerosoller olmasaydı, yeryüzündeki iklimlerde ne gibi bir değişiklik olurdu?
A) Yağışlar artardı.
B) Sıcaklık daha düzenli olurdu.
C) Herhangi bir değişme olmazdı.
D) İklimler daha kurak olurdu.
E) Sürekli alçak basınç oluşurdu.

Soru: Dünya nüfusunun hızla artması, sanayi ve teknolojideki gelişmeler, ekosistemde aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A) Biyolojik çeşitliliğin artmasına
B) Karbondioksit salınımının azalmasına
C) Tür kayıplarına
D) Besin zincirindeki üreticilerin artmasına
E) Canlılar arasındaki enerji akışında Ye 10 sınırının aşılmasına


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar