Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test Çöz 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya Testleri, 11. Sınıf Testleri, Testler

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 3

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 4

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 5

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 6

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 7

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 7 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 8

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 8 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 9

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 9 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 10

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve Madde Döngüsü Test 10 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön

 ] }

Soru: Dünyanın en zengin doğal yaşam alanı olan tropikal yağmur ormanları biyomuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yıl boyunca sıcaklık ve nem fazladır.
B) Sürüngenler ve böcek türleri açısından zengindir.
C) Ormanattı bitki topluluğu zengindir.
D) Su samuru, bizon, lama gibi hayvan türlerini barındırır.
E) Ağaçlar yıl boyunca yeşilliklerini korurlar.

Soru: Okyanuslarda ve denizlerde oluşan dalgalarda meydana gelen hava kabarcıkları (aerosol) patlayarak atmosfere tuz zerrelerinin karışmasını sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu tuz zerreleri için yanlış bir bilgidir?
A) Atmosfer yoğunluğunu artırarak yağış oluşumunu kolaylaştırır.
B) Yağışlarla beraber toprağa karışarak verimliliği artırır.
C) Rüzgârlarla yeryüzünün çok farklı bölgelerine de taşınır ve toprağa mineral takviyesi için faydalıdır.
D) Hava kirliliğini artırarak yaşamı olumsuz etkiler.
E) Aerosoller olmasaydı iklimler daha kurak hâle gelirdi.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi habitat kavramını en iyi açıklar?
A) Benzer bitki ve hayvan topluluklarının yaşadığı ortam
B) Canlı ve cansız ögelerden oluşan en küçük çevre birimi
C) Bir canlının veya canlı topluluğunun doğal olarak yaşadığı yer, yaşam alanı
D) Canlı varlıkların etkilendikleri ve çeşitli yollarla etkiledikleri mekânlar
E) Belirli bir coğrafi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü

Soru: Coğrafi şartların değişmesi durumunda canlı türleri yeni ortama uyum sağlar ya da uygun koşulların olduğu ortamlara göç ederler. Göç edemeyen ve yeni ortama uyum sağlayamayan canlı türlerinin nesli önce ........ , sonra .......
Yukarıda verilen açıklamada boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) azalır - yok olur.
B) yok olur - artar.
C) azalır - artar.
D) değişmez - azalır.
E) değişmez - yok olur.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi bir ekosistemin sürekliliğinin sağlanması için öncelikli koşuldur?
A) Ekosistemin geniş bir alan kaplaması
B) Sıcaklıkların yıl boyunca yüksek olması
C) Yağış rejiminin düzenli olması
D) Nüfus yoğunluğunun az olması
E) Madde döngüsü ve enerji akışının sürekli olması

Soru: Yukarıdaki şekilde yeryüzündeki karbon döngüsü gösterilmiştir. Şekilde verilen bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Bitki kalıntıları ayrıştıktan sonra fosil yakıtlara dönüşür.
B) Bitkilerin havaya verdiği oksijen diğer canlılar için besin kaynağı olabilir.
C) Tüm canlılar fotosentez yapar.
D) Sanayi tesislerinde, yanma sonucu karbondioksit açığa çıkar.
E) İnsanlar ve hayvanlar solunum yoluyla havaya karbondioksit verir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar