Kara Perşembe (Büyük Buhran) Olayı (24 Ekim 1929) Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

Kara Perşembe (24 Ekim 1929)

I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Dünya Ekonomik Bunalımı

Dar anlamda New York borsasının çökmesi geniş anlamda kredi sistemi ile ve spekülatif borsa işlemleriyle varlığını sürdüren ekonomide fazla üretimden kaynaklanan üretim – tüketim dengesizliği sonucunda görülen ekonomik krizdir.

I. Dünya Savaşı sonrası yaşanan ekonomik sıkıntılar Amerika’da küçük şirketlerin birleşmesine ve tekelleşmesine ortam hazırlamıştır. Amerika ekonomisinin %50’sini 200 kadar holding kontrol eder hale gelmiştir. Bu şirketler spekülatif borsa aracılığı ile ekonomik sistemi yönlendirmişler ve borsadaki hisse fiyatları 4 kat artarken üretimdeki mamüller2 kat fiyat artışına çıkamamıştır. I. Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında Avrupalı devletlere büyük ölçekte kredili borçlar verilmiş, Amerika ekonomisi sıkıntıya girince alacaklarını Avrupalı devletlerden alamamıştır. 1929 yazında kredilerde kısıtlama gündeme gelmiş ve New York Borsası düşmeye başlamıştır. 24 Ekim 1929 Perşembe günü 12 milyon hissenin satışa sunulmasıyla New York Borsası çökmüştür.

Bilgi: New York Borsası’nın çöküşüyle yüzlerce şirket iflas etmiş, fabrikalar kapanmış, milyonlarca insan işsiz kalmış, üretim faaliyetleri durmuş, ticaret zarar görmüş, köylerde topraklar terk edilmiş, pek çok insan mal varlığını kaybetmiş ve insanların yaşam koşulları kötüleşmiştir.

Soru: 24 Ekim 1929’da “Kara Perşembe” olarak bilinen Dünya Ekonomik Krizi, kredi sistemi ve spekülatif borsa işlemleriyle varlığını sürdüren ekonomi anlayışında fazla üretimden kaynaklanan üretim – tüketim dengesizliği sonucunda görülen ekonomik krizdir. Bu ekonomik kriz sonucunda yüzlerce şirket iflas etmiş, milyonlarca insan işsiz kalmış, üretim faaliyetleri durmuş, ticaret hacmi daralmıştır.
“Kara Perşembe” olarak bilinen Dünya Ekonomik Krizi aşağıdaki devletlerin hangisinde çıkmıştır?

A) Fransa B) ABD C) İngiltere D) Sovyet Rusya E) Almanya] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar