Isı ve Sıcaklık 5. Sınıf Fen

Kategoriler: 5. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

Isı ve sıcaklık birbirinden farklı kavramlardır. Isı maddeler arasında alınıp verilebilen bir enerji türüdür. Sıcaklık ise bir maddenin diğer bir maddeden ne kadar sıcak veya ne kadar soğuk olduğunu gösteren bir ölçüdür.


Isı ve sıcaklık kavramları günlük hayatta bazen yanlış kullanılabiliyor.

“Havanın ısısı 25°C”dir.” ifadesi yanlıştır. Doğrusu; havanın sıcaklığı 25°C’dir.
“Suyun ısısı 10°C’dir.” ifadesi yanlıştır. Doğrusu; suyun sıcaklığı 10°C’dir.

“Kalorifer odaya sıcaklık verdi.” ifadesi yanlıştır. Doğrusu; kalorifer odaya ısı verdi.

Isı Alışverişi:
Sıcaklıkları farklı olan maddeler birbirine temas ettirildiğinde bu maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşir.
Isı alışverişi sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğrudur.
Isı alışverişi maddelerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder, sıcaklıklar eşit olduğunda ısı alışverişi durur.
Sıcaklıkları eşit olan iki madde arasında ısı alışverişi gerçekleşmez.


Isı akış yönü A dan B’ye doğrudur.
A maddesi ısı verdiği için sıcaklığı azalır.
B maddesi ısı aldığı için sıcaklığı yükselir.


A ve B maddelerinin sıcaklıkları eşit olduğu için ısı alışverişi gerçekleşmez.

ÖRNEK: Buzluktan çıkardığımız buz elimize temas ettiğinde elimizdeki ısıyı alır ve elimizi soğutur.

Isıtılan maddelerin sıcaklığı artar. Ancak madde ısıtılırken hal değiştiriyorsa sıcaklığı değişmez ve sabit kalır.

Şekildeki kaplar boş bir kabın içine aktarılıyor. 3. kaptaki suyun son sıcaklığı ne olur?
Her iki sıvının sıcaklıkları arasında olur. 20°C’den küçük 40°C’den büyük olamaz.
Aynı miktarda oldukları için ortalaması alınır ve ] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar