İnsanlığın Hafızası Tarih 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih, Tarih ve Zaman

Tarihin Tanımı, Konusu ve Özellikleri


Tarih Biliminin Yöntemi


Tarih ve Diğer Bilimler


İnsanlığın Hafızası Tarih

İnsanoğlunun yaşadığı dönemler göz önüne alındığında bugün gelinen ilerlemişlik düzeyi belli bir birikimin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Geçmiş ve gelecek arasında diyalog kurabilen tek varlık olan insan, geçmişte tecrübe ettiği yaşanmışlıklarını geleceğe aktarabilir. Bunu yaparken de tarih bilimi ile ilişki içerisinde olması gerekir. Teknolojik alanda ortaya çıkan gelişmeler tarih bilimine ilginin azaldığını düşündürtse de aksine artmaktadır.

Fikir İnsanlarının Tarih Hakkında Düşünceleri

Herodot (MÖ 484-425)

Tarih, insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir.

Leopold von Ranke (1795-1886)

Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarih yoktur.

Edward H. Carr (1892-1982)

Tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında tükenmez bir diyalogdur.

İbn Haldun (1334-1406)

Tarih, gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir.

Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895)

Tarihi bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değildir, geçmişte meydana gelen olayları değerlendirmek ve bu olaylardan ders almaktır.

Halil İnalcık (1916-2016)

Gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek gereklidir.

Yorum: Görüldüğü üzere farklı dönemlerde tarih hakkında farklı tanım ve yorumlar yapılmaktadır. Bu durumun nedeni zaman içerisinde insanlığın ve toplumun düşüncesinin değişime uğramasıdır.

Tarih Kelimesi

Tarih kelimesi “kamer, ay, zaman” anlamına gelen Arapça “verreha” fiilinden türemiştir. Buna göre tarih kelimesinin anlamı “ay” ın tarihi demektir. Bu anlam bir taraftan tarihi olayın meydana geliş zamanını belirlemek, diğer taraftan anlatmak, hikâye etmek, nakletmek anlamına da gelmektedir.

Tarih Bilimi

  • İnsan,
  • Yer-zaman,
  • Neden-sonuç,
  • Belge,
  • Objektiflik

kavramlarını da içermektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar