İnsanlığın Hafızası Tarih 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih, Tarih ve Zaman


Tarihin Tanımı, Konusu ve Özellikleri


Tarih Biliminin Yöntemi


Tarih ve Diğer Bilimler


İnsan sosyal bir çevrede dünyaya gelir ve ilk andan itibaren öğrenmeye, yaşam deneyimini kazanmaya başlar. Küçük yaşlardan itibaren yaşanan her olay, kişinin sosyal çevreye uyum sağlaması ve daha iyi bir hayat sürebilmesi için tecrübe kaynağı olur. Örneğin küçüklüğümüzde ateşten elimiz yandığında duyduğumuz acı daha sonra ateş karşısında daha dikkatli davranmamızı sağlar. Görüldüğü gibi geçmiş bilinci olarak tanımlayabileceğimiz hafıza sahibi olmak bize geleceği öngörme ve daha iyi planlama imkanı verir.

Günümüzde ulaştığımız uygarlık düzeyi ilk insanlardan başlayarak edinilen bilgi ve tecrübenin sonraki nesillere aktarılmasının bir sonucudur. Bu bakımdan tarih insanlığın hafızası işlevini görür. Çünkü tarih geçmişten günümüze insan yaşamını kaydetmekle görevlidir.Uygarlığın gelişmesine bağlı olarak günümüzde bilimsel ve teknik gelişmeler de önceki dönemlerde olmadığı kadar hız kazanmıştır. Yaşamın hızlanması geçmişin birikiminden yararlanmanın daha aktif hale getirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle günümüzde tarihin önemini daha da artırmıştır.

Örnek: “Çağımız bilgi çağıdır. İnsanoğlu, icad ettiği aletler sayesinde, uzaya gitmekte, insan eliyle yapılacak işlemler, çok kısa sürelerde bilgisayarlara yaptırılmaktadır. Ama bütün bu gelişmeler, tarihi ihmal edilebilir hale getirmemekte, bilakis çağımızı, aynı zamanda ‘tarihçi kafasıyla düşünme çağı’ haline sokmaktadır.”
Tarihçi Mübahat Kütükoğlu bu sözleriyle tarih biliminin aşağıdaki katkılarından hangisini vurgulamıştır?
A) Geleceğin planlanmasında geçmişten yararlanılmasını sağlama
B) Uluslar arasındaki etkileşimi ortaya çıkarma
C) Tarihi olaylarda rol alan kişileri ortaya çıkarma
D) Millet olma bilincini güçlü tutma
E) Aile, ülke ve millet sevgisini güçlendirme

Çözüm: Günümüzde bilginin teknoloji alanında kullanılması sayesinde hızlı bir gelişme yaşanmıştır. Her türlü bilgiye ulaşmak ve bu bilgileri uygulanabilir hale getirmek çok kolaylaşmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki insanlık bu bilgi düzeyine atalarının öğrenip gelecek kuşaklara aktardığı bilgileri basamak yaparak ulaşmıştır. Bu bakımdan tarihçi Mübahat Kütükoğlu hayatın hızlandığı bir dönemde insanlığa geleceği inşa etmede bir rehber görevi gören tarih biliminin de öneminin arttığını vurgulamıştır. Cevap A

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi