Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

İnsanların hayatlarını devam ettirebilmek için yaptıkları tarım, sanayi, ticaret gibi etkinliklerin tümüne ekonomi denir. İnsanların geçimlerini  sağladıkları ekonomik faaliyetler bölgelere göre farklılık gösterir.

Bunun temel nedeni, coğrafi özelliklerin bölgelere göre farklılık göstermesidir. Ekonomik faaliyetlerin farklı olması insanların yaşam tarzlarının da farklı olmasına neden olur.

Örneğin; sanayinin ve turizm geliştiği iki farklı şehirde yaşam biçimleri de farklılık gösterir. Bu sayede bu şehirlerde yaşayan insanların sosyo  – ekonomik olaylara bakış açıları farklıdır. Sanayi İnkılabı ile birlikte ekonomik faaliyetler çeşitlenmiş, yeni iş sahaları ortaya çıkmıştır. Böylece sanayi bölgelerine göç artmış, küçük kasabalar büyük şehirlere dönüşmüştür. Bu duruma bağlı olarak insanların hayat tarzları, kültürleri ve birbirleriyle olan ilişkileri büyük oranda değişikliğe uğramıştır.

Dünya üzerinde değişik ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin temelinde yatan neden insanların ihtiyaçlarıdır. Üretilen malların ihtiyacı olan insanlar tarafından satın alınması ve kullanılıp harcanmasına tüketim denir. Tüketim, ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve gelişmesini sağlamıştır.

Tüketim için üretim, üretim için tüketim gereklidir. Üretim, ekonomik faaliyetler sonucunda yeni bir mal elde edilmesine denir. Üretim ile tüketim arasındaki köprüyü dağıtım kurar. Dağıtım, üreticiler tarafından elde edilen malların, üretildiği yerden tüketiciler tarafından satın alınacağı yere çeşitli araçlarla taşınmasına denir.

Üretimden dağıtıma, dağıtımdan tüketime kadar ekonominin her alanında insan ön planda yer alır. İnsanların ihtiyaçlarının karşılanması ve ülkelerin ekonomik yönden kalkınması için üretim faaliyetleri gerekir. Üretim alanında yapılan çalışmalara yatırım denir.

Doğru alanda yapılan yatırımlar, kalkınmaya katkı sağlar. Ayrıca yapılan tüm yatırımlar, insanlar için yeni iş imkânlarının oluşmasına ortam hazırlar. Ekonomik alanda yatırım yapan bireyler girişimci bireylerdir.

Girişimci bireyler, eldeki kaynakları bilinçli bir şekilde kullanarak üretimde bulunurlar. Toplum hayatında bireyler farklı alanlarda çalışırlar.

Toplumun farklı ihtiyaçlarının karşılanması için tüm bireylerin çalışmasına ihtiyaç duyulur. Bu nedenle ülke ekonomisinin gelişmesinde tüm insanların mesleklerini en iyi şekilde yerine getirmesi gerekir.

Üretim etkinliklerinde iş birliği anlayışına sahip olmak gereklidir. İş birliği ve takım çalışması ile yeni proje ve düşünceler gelişir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar