Hz. Muhammed (S.a.v)’in Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Hz. Muhammed Cesaretliydi

Peygamberimizin öne çıkan özelliklerinden biri de çok cesur olmasıdır. Çünkü tebliğ görevini yerine getirirken her türlü baskı, eziyet ve tehdite karşı cesaretle karşı koymuştur. Hiçbir zaman davasından vazgeçmemiştir. Hiçbir baskıya boyun eğmemiştir. Allah’tan başka kimseden bir an olsun korkmamıştır.

Özellikle Mekke döneminde müşriklerin tehditlerine hiçbir zaman kulak asmamış ve yoluna cesaretle devam etmiştir. Hicret edeceği gece onu öldürmek istemişler yine de korkmamıştır. Hicret yolculuğunda Sevr Mağarasına sığındıklarında, Hz. Ebu Bekir’i: “…Üzülme! Allah bizimle beraberdir…” sözleriyle teselli etmiş ve hiçbir korku emaresi göstermemiştir.

Uhut Savaşı’nda dişi kırılmasına rağmen cesaretiyle dağılma noktasına gelen İslam ordusunu tekrar toparlamıştır.

Hz. Muhammed Kararlı ve Sabırlıydı

Dünyaya imtihan için gönderilen insanoğlu çeşitli maddi ve manevi sıkıntılarla karşılaşmaktadır. İnsanoğluna düşen başına gelen bu sıkıntılara sabır göstermesidir. Sabır gösteren bir kişi aynı zamanda kararlı bir duruş da sergilemiş olur. Sabır ve kararlılığı şu şekilde tanımlayabiliriz: “Başa gelen sıkıntılara veya olaylara isyan etmeden katlanma ve dayanma gücüdür. Ya da hedeflen bir iş yapılırken karşılaşılan olumsuzluklara katlanma ve yolundan, hedefinden dönemeden kararlı bir şekilde durmadır.

Peygamberimiz hayatı boyunca maddi ve manevi bir çok sıkıntıyla karşılaşmış ancak hepsine sabırla ve kararlılıkla karşılık vermiştir. Hiçbir zaman isyan etmemiştir. Başına gelen sıkıntıların büyüklüğünü bir hadislerinde şu şekilde ifade etmiştir: “Bana Allah yolunda hiç kimsenin yaşamadığı kadar büyük bir korku yaşatıldı. Yine bana Allah yolunda hiç kimsenin çekmediği kadar eziyet çektirildi.Öy|e otuz gün ve gece geçirdim ki benim ve Bilal’ın yanında yiyecek hiç bir şey kalmamıştı.” 0, başka bir hadislerinde de “Sabır, imanın yarısıdır.” buyurarak sabretmenin inanan gönüller için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.

Kendisi sabrettiği gibi Müslümanlarında başlarına gelen sıkıntılara sabretmeleri ve kararlı bir duruş sergilemeleri gerektiğini söylemiştir. 0, “Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve iyi bir özellik verilmemiştir.” diyerek sabır göstermenin ve kararlı bir duruş sergilemenin inananlar için olmazsa olmaz bir özellik olduğunu ifade etmiştir.

Peygamberimiz, “…Sabredenlere ödülleri hesapsız verilecektir.” (Zümer Suresi, 10. ayet) ayetini kendine rehber edinmiş ve hep başına gelenlere sabretmiştir. Davasından asla vazgeçmeyerek herkese örnek olacak kararlı bir duruş sergilemiştir. Onun hayatını incelediğimizde onlarca sabır ve kararlı duruş örneğine ulaşabiliriz.

Bunlardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kızı Fatıma dışındaki bütün çocuklarının acısını yaşamış ancak hep sabretmiştir.
  • Mekke döneminde üç yıl boyunca müşrikler tarafından boykota tabi tutulmuş ancak yine de sabretmiş ve davasından, yolundan vazgeçmeyerek ne kadar kararlı olduğunu herkese göstermiştir.
  • Daha doğmadan yetim kalmış, çok küçük yaşlarda da annesini kaybederek öksüz kalmış yine de sabretmiştir.
  • Doğup büyüdüğü kutlu şehir olan Mekke’den hicret etmek zorunda kalmış yinede sabretmiş ve kararlılığından taviz vermeyerek davasından vazgeçmemiştir.
  • Taif gibi tebliğ için gittiği bir çok yerden kovulmuş, eziyete uğramış yine de sabretmiş ve kararlı bir duruş sergileyerek tebliğden vazgeçmemiştir.

Allah’da Kur’an’da bu konuyu farklı ayetlerde işlemiştir: Bir ayette, “Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara Suresi 153. ayet) buyurarak başa gelenlere sabrederek Allah’tan yardım istenilmesini istemiştir. İmtihan için gönderilen insan da peygamberleri örnek alarak başlarına gelen sıkıntılara sabretmelidir. Hiçbir zaman isyan etmemelilidir. Hiçbir şekilde doğru bildiği, hak bildiği yolundan şaşmamalıdır. Kararlı ve istikrarlı bir duruş sergilemelidir. Sabrın ve kararlı bir duruş sergileyebilmenin acı ama meyvesinin tatlı olduğunu unutmamalıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar