Hücreden Organizmaya 7.Sınıf Fen Bilimleri

Kategoriler: 7. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

HÜCREDEN ORGANİZMAYA

Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için solunum, boşaltım, sindirim gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirirler. Tek hücreli canlılar, bu faaliyetleri sitoplazmalarındaki organeller tarafından gerçekleştirir. Çok hücreli canlılarda ise benzer yapı ve  özellikteki hücreler bir arada çalışarak yaşamsal faaliyetlerin devamlılığını sağlar. Benzer özellikteki ve yapıdaki hücreler aynı görevi yapmak üzere bir araya gelerek dokuları oluşturur. Farklı dokuları oluşturan hücrelerin şekli, görevi, büyüklüğü ve dizilişi farklıdır.

Bitkilerde: iletim, destek ve besin depolama gibi çeşitli dokular bulunur. Hayvanlarda; epitel, kan, kas, kemik, kıkırdak ve sinir gibi çeşitli dokular bulunur. Canlılarda hücreler belirli görevleri yapmak üzere farklı özellikler kazanmışlardır. Benzer hücreler dokuları oluşturmak için gruplanmıştır. Organlar, birlikte çalışan dokulardan oluşmuştur. Birlikte çalışan organlar sistemleri oluşturmuştur. Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturmuştur.

Aşağıda farklı özellikteki hücrelerin bir araya gelerek bir insanı nasıl oluşturduğu şematik olarak gösterilmiştir. Yapı ve görevleri aynı olan hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek mide, bağırsaklar ve yemek borusu gibi organları oluşturur. Bu organlar sindirim sistemini oluşturur. Sindirim, dolaşım, boşaltım gibi birçok sistemin bir araya gelmesiyle de insan oluşur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar