Hücre İskeleti


Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Hücre

Bilim insanları yakın zamana kadar ökaryot hücrelerdeki organellerin sitoplazma sıvısı içinde yüzdüklerini düşünüyorlardı. Ancak elektron mikroskobu ve araştırma tekniklerindeki gelişmeler sitoplazma içinde uzanan lifli ve ağsı bir yapıyı ortaya çıkardı. Hücre iskeleti adı verilen bu oluşumun hücre içi organizasyonunda temel bir rol oynadığı anlaşıldı.Hücre iskeleti; hücre şeklinin korunması, organellerin hücre içinde hareket etmesi, hücre içi yapıların sabitlenmesi, hücre bölünmesi sırasında kromozom hareketleri gibi işlevlerin gerçekleşmesinde rol oynar. Hücre iskeletini mikrotübüller, ara filamentler ve mikrotilamentler meydana getirir. Bu yapılar proteinden oluşur.

Aşağıdaki tabloda hücre iskeletini oluşturan yapılar ve bunların en önemli görevleri verilmiştir.

Aşağıdaki Tabloda hücredeki organellerin yapı ve işlevleri özet halinde verilmiştir.Hücre iskeletini oluşturan yapılar ve başlıca görevleri
Mikrotübül: Hücre şeklinin korunması, organel hareketleri, hücre bölünmesi sırasında kromozom hareketleri
Ara filament: Hücre şeklinin korunması, çekirdek gibi hücre içi yapıların sabitlenmesi
Mikrofilament: Hücre şeklinin korunması, kas kasılması, hücre hareketi (yalancı ayak gibi), hücre bölünmesi
Hücre iskeletinin görevleri: Hücre içi koordinasyonu sağlar. Organel yerini sabitler veya hareketini sağlar. Hücre bölünmesinde görev alır. Hücre çeperinin oluşumuna katkı sağlar. Besinlerin ince bağırsakta emilimine katkı sağlar. Hücre hareketlerini sağlar. Fagositozda yalancı ayak oluşumunda görev alır.
Hücre iskeleti elemanları:
Mikrofilamentler: Aktin proteininden oluşurlar. Hücre biçiminin değişmesinde görev alırlar. Kas kasılması, hücre bölünmesi ve hücre hareketlerinde etklidirler.
Ara filamentler: Hücre biçiminin korunmasını sağlarlar. Çekirdek ve diğer organellerin yerlerini sabitlerler.
Mikrotübüller: Sil ve kamçı hareketlerini sağlarlar. Hücre bölünmesi sırasında kromozom hareketlerinde görev alırlar.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi