Hindistan Genel Özellikleri Coğrafya Ayt

Hindistan Genel Özellikleri Coğrafya Ayt

Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

HİNDİSTAN

Yüz ölçümü: 3.287.590 km2
Nüfusu: 1.095.351.995
İdare şekli: Parlamenter Federal Cumhuriyet
Başkent: Yeni Delhi
Dili: Hintçe ve İngilizce
Dini: Hinduizm, İslamiyet ve Hristiyanlık
Kişi başına düşen milli gelir: 2930 ABD doları
Yıllık nüfus artışı: ‰ 10.5
Şehir nüfus oranı: % 20
Okuma yazma bilmeyenlerin oranı: % 40
Ortalama yaşam süresi: Erkek: 64, kadın:66 yıl

HİNDİSTAN’IN GENEL ÖZELLİKLERİ

Coğrafi Konum

 • Doğusunda Bengal Körfezi,batısında Hint Denizi, güneyinde Umman Okyanusu yer alır.
 • Yüzölçümü bakımından 7. sıradadır.

Yerşekilleri

 • Ülke kuzeyden güneye doğru üç bölgeye ayrılır.
 • Himalaya Bölgesi, Dekkan Platosu, Ganj Ovası bu bölgededir.

İklim ve Bitki örtüsü

 • Ülke genelinde Muson İklimi hakimdir.
 • Enlem, yükselti, iklim ve toprak özelliklerine bağlı olarak bitki örtüsü çeşitliliği en fazladır.
 • Güneyden kuzeye doğru gidildikçe, tropikal muson ormanları, geniş yapraklı ormanlar, savanlar, çöl kurakçıl bitkileri, iğne yapraklı ormanlar, Alpin çayırlar yer alır.

Nüfus ve Yerleşme

Nüfus bakımından dünyanın 2. büyük ülkesidir.

Nüfusun ülke içine dağılışı düzensizdir.

Ganj Ovaları, Pencap, Bombay nüfusun yoğun olduğu yerlerdir.

Tarım ve Hayvancılık

 • Tarım ülkesidir, ülke topraklarının yarısı tarıma elverişlidir.
 • İlkel tarım yöntemlerinden dolayı üretim yıllara göre dalgalanma gösterir.
 • Yağışlı dönemde pirinç, pamuk, mısır, Hint keneviri; kurak dönemde buğday, baklagiller, yağlı tohumlar yetiştirilir.
 • Çay, yerfıstığı, mercimek, susam, nohut üretiminde birinci, pirinç, şeker kamışı, soğan, Hint keneviri üretiminde ikincidir.
 • Dünyada büyükbaş hayvan sayısı bakımından birinci olmasına rağmen üretim yeterli değildir. (Dini inançlarından dolayı ineğe tapmaları)
 • Küçükbaş hayvan bakımından Çin’den sonra ikinci sırada yer alır.

Sanayi

 • Yer altı kaynakları bakımından zengindir.
 • Dünyanın en önemli uranyum ve toryum rezervlerine sahiptir.
 • Taş kömürü, demir, bakır, manganez ve çinko en önemli madenlerdir.
 • Sanayi üretimi son yıllarda artış göstermektedir.
 • Tarım ürünleri ihraç ederken petrol ve çeşitli sanayi ürünleri ithal eder.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar