Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya (1919 - 1938), Tarih
  • 1921 ‘de imzalanan Ankara Antlaşması ile Hatay’ın statüsü belirlenmiş, Suriye sınırlarında bırakılan İskenderun Sancağına Özel bir yönetim şekli tanınmıştı. Fransa’nın 1936’da Suriye’ye bağımsızlık vermesi İskenderun Sancağının statüsü ile ilgili soruna yol açtı. Atatürk, “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz.” sözü ile Türkiye’nin kararlı tavrını ortaya koydu.
  • Türkiye ile Fransa arasında sorun olan Hatay meselesi, Milletler Cemiyetine taşınarak Hatay’a yeni statü verildi. Buna rağmen sorun çözülemedi ve savaş durumu ortaya çıktı. Ancak Avrupa’daki gelişmeler ve yeni bir dünya savaşı tehdidinin yakınlaşmakta olması Fransa’nın tutumunu yumuşatmasına neden oldu. Almanya, Avusturya’yı işgal etti. Almanya’nın saldırgan tutumundan endişe eden Fransa’nın Doğu Akdeniz’de Türkiye gibi güçlü bir müttefiğe ihtiyacı vardı.
  • Türkiye ile Fransa arasında yapılan görüşmelerin sonucunda, 3 Temmuz 1938’de bir antlaşma imzalanarak Hatay sorunu çözüldü. Hatay Meclisi, 1939’da Türkiye’ye katılma kararı almıştır. Böylece Türkiye – Suriye sınırı kesin olarak çizilmiştir.] }

Soru: Türkiye Cumhuriyeti'nin batılı devletlerle ilişkilerini özellikle II. Dünya Savaşı sonlarına doğru geliştirmeyi önemsemesinde, aşağıdakilerden hangisinin belirleyici olduğu savunulabilir?
A) Sovyet Rusya'nın Türkiye'den isteklerinin
B) Türkiye'ye demokrasiyi yerleştirme arzusunun
C) CHP'ye karşı Dörtlü Takrir'in kurulmasının
D) ABD'nin Türkiye'ye, NATO'ya Üyelik tekliûnin
E) Çağdaş, muasır, medeni milletler seviyesine ulaşma çabasının

Soru: Türkiye Devleti, II. Dünya Savaşı'nda,
I. Sovyet tehdidine karşı İngiltere ve Fransa ile Dostluk ve Yardım Paktı'nı yapma,
II. Almanya'nın yayılmacılığına karşı Almanya ile Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması yapma,
III. Savaşın sonuçlarından yararlanmak amacıyla Almanya'ya savaş ilan etme
tutumlarından hangilerini, "savaşın dışında kalma ve savaşın değişen koşullarına göre politika geliştirme" anlayışlarıyla önemsemiştir?
A) Yalnız l B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve IlI E) l, II ve III


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar