Geometrik ortalama nedir?

Geometrik ortalama nedir?

İki sayının geometrik ortalaması, bu sayıların çarpımının kareköküne eşittir. Üç sayının geometrik ortalaması ise bu sayıların çarpımının küp köküne eşittir.geometrik-ortalama

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi