Geometrik ortalama nedir?


Kategoriler: Matematik

İki sayının geometrik ortalaması, bu sayıların çarpımının kareköküne eşittir. Üç sayının geometrik ortalaması ise bu sayıların çarpımının küp köküne eşittir.

geometrik-ortalamaTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi