Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Geleneksel Dinler

Geleneksel dinlerin; kurucusu, kapsamlı bir inanç sistemi, kutsal kitabı olmaz. Daha çok, ilkel kabileler arasında yaygındır. Dinka, Ga, Nuer, Maori ve Auni belli başlı geleneksel dinlerdir.

Bu dinlerde bazı ortak kavramlar vardır:

Yüce Tanrı: Tanrı göğün en yüksek katındadır, varlıkları yaratır; doğa olaylarını, ruhları ve diğer tanrıları yönetir.

Mana: Bazı bitki, hayvan, taş vb. nesnelerde ve sihirbaz, kabile reisi vb. kişilerde bulunduğuna inanılan doğaüstü güçtür. Manaya sahip olduğuna inanılan şeylere fetiş denir. Zincir, kolye, muska, biblo, maskot vb. şeyler fetiş olarak görülür.

Tabu: Mana gücüne sahip olduğuna inanılan şeyler tabudur. Tabu dokunulmaz ve kutsaldır, sihirbazlar, hekimler, kabile reisleri, cenaze vb. tabu olarak görülür.

Totem: Kabile halkının kan bağı ile bağlı olduğuna inandığı, değer verdiği, bitki, hayvan vb. şeylerdir

Şaman: Manaya sahip olduğuna ve ruhlarla bağlantı kurduğuna inanılan kişilere denir.

Efsane: Tanrıları; dünyanın ve evrenin yaratılması vb. olayları konu edinen hikâyelerdir. Kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılır.

Büyü: Bir amaca ulaşmak, doğaüstü güçlerin yardımını sağlamak amacıyla yapılan gizli işlem ve uygulamalardır. Büyücüler tarafından yapılır.

Ayin: Dini kuralların belirli hareketlerle uygulanmasıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar