Fiziğin Alt Dalları 9. Sınıf Fizik

Fiziğin Alt Dalları 9. Sınıf Fizik

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, Fizik Bilimine Giriş 9. Sınıf

Fiziğin alt dalları günlük yaşantımızda her an bir çok olayın açıklanmasında büyük bir rol üstlenmektedir. Metronun çalışması, cep telefonu, bir vincin yükü kaldırması, bilgisayarımızın çalışması, klimalarımız, televizyonumuz vb. tüm temel yaşam gereçlerinin çalışma prensipleri fiziğin alt dalları ile açıklanabilir. Fiziğin açıklamaya çalıştığı olaylar o kadar çok çeşitlidir ki bir fizikçinin bu olayların tümünü incelemeye ömrü yetmez. Ayrıca her bilim insanının ilgi alanı ve becerisi farklıdır. Bu nedenle fizik bilimi farklı alt alanlara ayrılmıştır.

Doğadaki bir çok olay fizikçiler tarafından fiziğin değişik alt dallarında incelenir. Bunları kısaca açıklayalım.

Mekanik:

Kuvvet, hareket ve enerji ilişkilerini inceler. Kinematik ve dinamik olmak üzere iki alt alana ayrılır.

Termodinamik:

Sıcaklık, ısı ve ısının maddeyle olan etkileşimi bu alanın temel konularıdır.

Katı hal fiziği:

Maddenin katı haliyle ilgili mikro boyuttaki olayları inceler. Kristal yapı da bu alanın konusudur.

Atom fiziği:

Maddenin atom ve molekül yapısı bu alanın konusudur. Nano teknoloji, bu alanda üretilen bilgileri kullanır.

Elektromanyetizma:

Maddenin elektriksel ve manyetik özelliklerini inceler. Elektro manyetik dalgalar da bu alanın konusudur.

Nükleer fizik:

Atomun çekirdek yapısı ve nükleer enerjinin incelendiği fizik dalıdır. Nükleer santraller için kuramsal bil üretir.

Optik:

Işığın doğasını açıklamaya çalışan, ışıkla ilgili olayları ve ışığın maddeyle etkileşimini inceleyen fizik dalıdır.

Yüksek enerji ve plazma fiziği:

Yüksek enerjili parçacıkların etkileşimini ve maddenin plazma durumunu inceleyen modern bir fizik dalıdır.

Fiziğin alt dalları soru çözümleri

Fiziğin Alt Dalları Konu Anlatımı Video Hocalara Geldik

Fiziğin Alt Dalları Konu Anlatımı Ders Notlarım] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar