Fiziğin Alt Dalları 9. Sınıf

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, Fizik Bilimine Giriş 9. Sınıf

Fiziğin alt dalları günlük yaşantımızda her an bir çok olayın açıklanmasında büyük bir rol üstlenmektedir. Metronun çalışması, cep telefonu, bir vincin yükü kaldırması, bilgisayarımızın çalışması, klimalarımız, televizyonumuz vb. tüm temel yaşam gereçlerinin çalışma prensipleri fiziğin alt dalları ile açıklanabilir. Fiziğin açıklamaya çalıştığı olaylar o kadar çok çeşitlidir ki bir fizikçinin bu olayların tümünü incelemeye ömrü yetmez. Ayrıca her bilim insanının ilgi alanı ve becerisi farklıdır. Bu nedenle fizik bilimi farklı alt alanlara ayrılmıştır.

fizigin-alt-alanlari

Doğadaki bir çok olay fizikçiler tarafından fiziğin değişik alt dallarında incelenir. Bunları kısaca açıklayalım.

  • Mekanik: Kuvvet, hareket ve enerji ilişkilerini inceler. Kinematik ve dinamik olmak üzere iki alt alana ayrılır.
  • Termodinamik: Sıcaklık, ısı ve ısının maddeyle olan etkileşimi bu alanın temel konularıdır.
  • Katı hal fiziği: Maddenin katı haliyle ilgili mikro boyuttaki olayları inceler. Kristal yapı da bu alanın konusudur.
  • Atom fiziği: Maddenin atom ve molekül yapısı bu alanın konusudur. Nano teknoloji, bu alanda üretilen bilgileri kullanır.
  • Elektromanyetizma: Maddenin elektriksel ve manyetik özelliklerini inceler. Elektro manyetik dalgalar da bu alanın konusudur.
  • Nükleer fizik: Atomun çekirdek yapısı ve nükleer enerjinin incelendiği fizik dalıdır. Nükleer santraller için kuramsal bil üretir.
  • Optik: Işığın doğasını açıklamaya çalışan, ışıkla ilgili olayları ve ışığın maddeyle etkileşimini inceleyen fizik dalıdır.
  • Yüksek enerji ve plazma fiziği: Yüksek enerjili parçacıkların etkileşimini ve maddenin plazma durumunu inceleyen modern bir fizik dalıdır.

Fiziğin alt dalları soru çözümleri

Fiziğin Alt Dalları Konu Anlatımı Video Hocalara Geldik

Fiziğin Alt Dalları Konu Anlatımı Ders Notlarım] }

Mekanik: Kuvvet etkisindeki cisimlerin hareketlerini, denge durumlarını ve enerjiyle ilişkilerini inceler. Bir otomobilin hareketi, bir salıncağın salınımı, uçaktan atılan bir bombanın yere düşmesi, saatin çalışması gibi birçok olayın açıklanması mekanik yardımı ile olur.
Manyetizma: Doğal manyetik maddeleri, elektrik akımından doğan manyetik alanı ve Dünya'nın manyetik alanını inceleyen bir daldır. Mıknatıslık hakkındaki görüşleri açıklar ve manyetizma ile elektrik akımını ilişkilendirir.
Optik: Işık ve ışık olaylarını inceler. Işığın oluşturduğu aydınlanma şiddeti, ışığın doğrusal yollar boyunca yayılmasını, yansıma ve kırılma olaylarını açıklar. Ayrıca renklenme ve gözün görmesi gibi olayları da açıklayarak biyoloji ve tıp ile de işbirliği içindedir.
Katıhal Fiziği: Yoğun halde bulunan maddelerin elektriksel, manyetik, optik ve esneklik özelliklerini geniş bir alanda inceler. Katı maddelerdeki kristal yapıyı ve bu yapı içinde atomların dizilimi ile ilgilenir.
Termodinamik: Enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve iletildiğini inceler. Klimanın çalışma prensibinden, binaların yalıtılmasına kadar birçok ısı ve sıcaklık olayını açıklığa kavuşturur.
Mekanik: Işık hızına göre düşük hızlarla hareket eden cisimlerin hareketini ve nasıl etkileştiklerini inceler.
Manyetizma: Mıknatısları, etraflarında oluşan manyetik alanları, akımı, akımın manyetik etkisini, Dünya'nın manyetik etkisini inceler.
Elektrik: Maddenin yapısındaki elektron ve protonların neden olduğu elektrik alanını, yüklerin hareketinden doğan elektrik akımını ve elektriksel kuvveti inceler.
Optik: Işığın yapısını; yansıma, kırılma, girişim davranışlarını inceler.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar