Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Yunan Edebiyatı

Homeros: MÖ IX. yüzyılda yaşamış, İzmir’de doğmuş ve Ionia bölgesinde yaşamıştır. Epik destan türünün bilinen ilk ve en önemli temsilcisidir. “İlyada” destanında, Yunanlıların Troyalılarla 10 yıl savaşıp sonunda onları yenmelerini, “Odysseia” destanında ise İthaka adasının kralı olan Odysseus’un 10 yıl süren Troia Savaşı dönüşünde yolda karşılaştığı olaylar ve ülkesine döndüğünde kendisinin yokluğunda olan bitenleri anlatır.

Hesiodos: Didaktik şiir türünün kurucularındandır. Eserleri arasında “İşler ve Günler” ile, ”Theogonia” (Tanrıların Yaratılışı) vardır.

Sappho: MÖ VII. yy.da yaşamış ünlü kadın şairdir. Lesbos’da (Midilli) doğmuştur. Lirik şiirin kurucusu kabul edilir. Dokuz kitaplık şiirlerinden günümüze 170 tanesi ulaşmıştır. Şiirlerinde en çok aşk temasını işlemiştir. Bir rivayete göre Phaon adlı birine âşık olmuş, sevgisine karşılık bulamayınca kayalıklardan atlayarak intihar etmiştir.

Aisopos (Ezop) (MÖ VI. yy.) : Fabl türünün kurucuları arasındadır. Gezdiği Doğu ülkelerinden öğrendiklerinden, gözlemlerinden edindiği materyallerle düzyazı tarzında fabllar yazmıştır. Tek eseri “Fabllar”dır.

Aiskhylos (MÖ 525-456): Döneminin en büyük tragedya şairi ve trajedinin kurucusudur. İlk defa, tragedyanın aktör sayısını ikiye çıkararak, koro yerine diyalogu ön plâna geçirmiştir. Eserleri arasında Yalvaran Kızlar, Persler, Thebai’ye Karşı Yediler, Zincire Vurulmuş Prometheus , Oresteia, Agamemnon, Ateş Taşıyan Prometheus vardır.

Sophokles (MÖ 495-406): Tragedya şairidir. Tragedyayı geliştirerek oyuncu sayısını 3’e, korodaki şarkıcıların sayısını da 12’den 15’e çıkarmıştır Aiskhylos’un tragedyalarında insanlar tanrılara boyun eğmek zorunda iken, Sophokles’in eserlerinde insanlar alın yazıları ve tanrılarla mücadele ederler. Ancak sonunda yenilen insanlar olur Eserleri arasında Kral Oidipus, Oidipus Kolonos’ta , Antigone , Aias , Elektra , Trakhisli Kadınlar ve Philoktetes vardır.

Euripides (MÖ 480-406): Üçüncü büyük tragedya şairidir. İnsan-tanrı mücadelesi yerine insanın kendi kendisiyle olan mücadelesine yer vermiştir. Başlıca eserleri şunlardır: Medela, Hippolytos, İphigeneia Aulis’te, Phigeneia Tauris’te , Orestes , Elektra, Hekabe , Andromakhe.

Aristophanes (MÖ 445-385): Eski Yunan edebiyatının ilk büyük komedya şairidir. Eserleri şunlardır: Atlılar, Eşek Arıları, Kuşlar, Kurbağalar, Bulutlar Barış, Lysistrate.

Menandros (MÖ 342-292): Komedya yazarıdır.

Theokritos (MÖ III. yy.) Pastoral şiir türünün kurucusudur. Doğa sevgisini işlemiştir

Herodotos (MÖ 482-425): Tarih türünün kurucusu olup Tarih adlı eserinde gezdiği ülkeler ve halkları hakkında bilgi vermiştir.

Demosthenes (MÖ 385-322): Hitabet alanında tanınır.

Sokrates (MÖ 470-399): Felsefe alanında tanınır. Dünyaca ünlü filozoftur

Platon/ Eflatun (MÖ 429-347): Felsefe alanında tanınır. Eserleri: Devlet, Şölen, İon, Kanunlar, Phaidros, Kratylos, Sofist

Aristo! Aristoteles (MÖ 384-322): Felsefe alanında tanınır. Eserleri: Organon, Poetika, Politika

Plutarkhos (46—120): Biyografi yazarıdır. “Paralel Hayatlar” adlı eserinde eski Yunan kültürünü canlandırmaya, ahlâk ve insanlık dersi vermeye çalışmıştır

Ksenophon (MÖ 430-355): Tarih yazarıdır, anı türünün ilk örneğini veren yazar, “Anabasis” adlı eseriyle tanınır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar