Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Çözümlü Sorular


Kategoriler: 8. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri, Yaşamımızda Elektrik

Soru: Negatif yüklü iletken K küresi yalıtkan sapından tutularak, nötr ve iletken L cismine dokundurulup ayrılıyor. Buna göre K küresi ve L cismi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir?
l. L cismi negatif yük ile yüklenmiştir.
II. K küresinin negatif yük miktarı artmıştır.
Negatif yüklü K küresi, nötr ve iletken L cismine dokunclurulduğunda, K küresinden L cismine negatif yük geçişi olur. L cisminin negatif yük miktarı artarken K küresinin negatif yük miktarı azalır. Böylece L cismi negatif elektrik yükü ile yüklenmiş olur. Buna göre verilen ifadelerden yalnız l. doğrudur.

Soru: Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki paranteze D harfi, yanlış olanların başındaki paranteze Y harfi yazılıyor. Buna göre parantezlere sırasıyla hangi harfler yazılmıştır?
( ) Dokunma ile elektriklenen cisimler zıt yükle yüklenir.
( )Özdeş küresel cisimler birbirine dokundurulduğunda toplam yük fazlalığını eşit olarak paylaşır.
Dokunma ile elektriklenen cisimler aynı cins yükle yüklenir. Özdeş küresel cisimler birbirine dokundurulduğunda toplam yük fazlalığını eşit olarak paylaşır. Buna göre verilen ifadelerin başındaki parantezlere sırasıyla Y, D harfleri yazılmıştır.

Soru: Bir cisimde .................. durumunda cisim elektriklenmiş olur.
Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
I. pozitif yüklerin sayısı ile negatif yüklerin sayısının eşit olması
II. pozitif yüklerin sayısı ile negatif yüklerin sayısının eşit olmaması
Bir cisimdeki yük dengesizliği sonucunda cisim elektriklenir. Bir cisimde pozitif yüklerin sayısı ile negatif yüklerin sayısının eşit olmaması durumunda cisim elektriklenmiş olur. Buna göre verilen ifadede boş bırakılan yere II'deki ifade getirilebilir.

Soru: Öğretmen, öğrencilerin sorduğu aşağıdaki sorulara nasıl cevap verir?
Etki ile elektriklenmede negatif yük alışverişi olur mu?
Etki ile elektriklenmede elektriklenen cisim ile elektriklenmeyi sağlayan cisim aynı yüklerle mi yüklenir?
Kuru tahta etki ile elektriklenebilir mi?
Etki ile elektriklenmede negatif yük alışverişi olmaz. Cisimlerin etkiyle elektriklenebilmesi için topraklama yapılması gerekir. Etki ile elektriklenmede elektriklenen cisim ile elektriklenmeyi sağlayan cisim daima zıt yükle yüklenir. Cam, plastik, kuru tahta gibi yalıtkan cisimler etki ile elektriklenmez. Buna göre öğretmen öğrencilerin sorduğu sorulara sırasıyla hayır, hayır, hayır diyerek cevap verir.

Soru: Yukarıdaki şekilde özdeş ve iletken K ve L kürelerinin yük fazlalıkları belirtilmiştir. K küresi yalıtkan sapından tutularak L küresine dokundurulup ayrılıyor. Son durumda K ve L kürelerinin yük durumları ile ilgili Ahmet, Metin ve İnci aşağıdaki ifadeleri söylüyor.
Ahmet: Cisimler pozitif elektrik yükü ile yüklenmiştir.
Metin: Cisimler negatif elektrik yükü ile yüklenmiştir.
İnci: Cisimler nötr hâle geçmiştir.
Buna göre hangi öğrencinin söylediği ifade doğrudur?
Özdeş ve iletken küresel iki cisim birbirine dokundurulduğunda toplam yük fazlalığını eşit olarak paylaşırlar. K küresi yalıtkan sapından tutularak, L küresine dokundurulduğunda toplam yük fazlalığı (+4) + (- 8) = -4 olur. Küreler bu yük fazlalığını eşit olarak paylaştıklarında, son durumda her iki kürenin yük fazlalığı -4 / 2 = -2 olur. Buna göre Metin'in söylediği ifade doğrudur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi