Doğaya Karşı Duyarlılık 9. Sınıf coğrafya


Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

Doğaya karşı duyarlılık, insanın doğal çevreye karşı gösterdiği saygı, sevgi ve koruma duygusudur. Doğaya karşı duyarlı olmak, doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için çaba göstermektir.

Doğaya karşı duyarlılık, insanın varoluşunun temelini oluşturur. İnsan, doğadan aldığı besin, su, hava ve enerji ile yaşamını sürdürür. Doğa, insan için yaşam kaynağıdır. Bu nedenle, doğaya karşı duyarlı olmak, insanın kendi varlığını koruması için de önemlidir.

Doğaya karşı duyarlılık, bireysel ve toplumsal olmak üzere iki boyuta sahiptir. Bireysel düzeyde doğaya karşı duyarlılık, günlük yaşamda doğaya karşı gösterilen davranışları kapsar. Örneğin, çevre kirliliğini önlemek için çöpleri çöp kutusuna atmak, su tasarrufu yapmak, enerjiyi verimli kullanmak, ağaçlara zarar vermemek gibi davranışlar bireysel düzeyde doğaya karşı duyarlılığın göstergesidir.

Toplumsal düzeyde doğaya karşı duyarlılık, kamuoyu oluşturmak ve politikalar geliştirmek yoluyla doğanın korunması için gösterilen çabaları kapsar. Örneğin, çevre kirliliği ile mücadele için kampanyalar düzenlemek, çevre yasalarının uygulanması için çalışmalar yapmak, çevre dostu teknolojiler geliştirmek gibi faaliyetler toplumsal düzeyde doğaya karşı duyarlılığın göstergesidir.

  1. sınıf coğrafya dersinde doğaya karşı duyarlılık konusu, insanın doğal çevre ile ilişkisi bağlamında ele alınır. Bu bağlamda, doğaya karşı duyarlılık kavramını, doğaya karşı duyarlılık neden önemlidir, bireysel ve toplumsal düzeyde doğaya karşı duyarlılık nasıl gösterilir gibi konular incelenir.

Doğaya karşı duyarlılık, insanın doğal çevreyi koruması ve sürdürülebilir bir yaşam için gerekli olan bir tutumdur. Bu tutumun geliştirilmesi için bireysel ve toplumsal düzeyde çalışmalar yapılması önemlidir.

Doğaya karşı duyarlılığı geliştirmek için yapılabileceklerden bazıları şunlardır:

  • Doğanın önemini ve değerini çocukluktan itibaren öğrenmek için çevre ile ilgili kitaplar okumak, belgeseller izlemek, doğa gezilerine katılmak gibi faaliyetlerde bulunmak.
  • Günlük yaşamda çevre dostu davranışlar sergilemek. Örneğin, çöpleri çöp kutusuna atmak, su tasarrufu yapmak, enerjiyi verimli kullanmak, ağaçlara zarar vermemek gibi.
  • Çevre kirliliği ile mücadele için sivil toplum kuruluşlarına üye olmak, çevre kampanyalarına katılmak, çevre yasalarının uygulanması için çalışmalar yapmak.

Doğaya karşı duyarlı olmak, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmak için en önemli sorumluluklarımızdan biridir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar