Doğaya Karşı Duyarlılık


Kategoriler: Coğrafya

İnsan ihtiyaçları doğrultusunda doğayı sürekli olarak değiştirme çabası içindedir. Bu değiştirme faaliyetlerinde yalnızca insan ihtiyaçlarının gözetilmesi, doğanın dengesinin gözetilmemesi çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Oysa ki insanın doğaya olan ihtiyacı nesiller boyu devam edecektir. Doğadan yararlanırken bu gerçek göz önünde bulundurulmalı ve doğaya karşı duyarlı yaklaşılmalıdır.

Doğaya karşı duyarlılıkta ülkelerin, resmi ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı çeşitli çalışmalar olsa da, bu duyarlılığa bireysel olarak da katkıda bulunulabilir. Örneğin, atıkların gelişigüzel bir şekilde çevreye bırakılmaması, suların boşa akıtılmaması, gereksiz hallerde yanan lambaların söndürülmesi, ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunulması vs. doğaya olan duyarlılığı gösteren bazı bireysel uygulamalardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar