Kategoriler: 8. Sınıf Matematik, Matematik

DİK PİRAMİTLER

Tabanı bir çokgen, yan yüzleri ise bir noktada birleşen üçgenler olan cisimlere piramit denir. Piramitler tabanlarına göre isimlendirilirler. Bir piramidin tepe noktasını taban merkezine birleştiren doğru parçası tabana dik ise bu piramide dik piramit, dik değil ise eğik piramit denir.

Tabanı n kenarlı bir çokgen olan dik piramidin,
n + 1 tane köşesi vardır.
n + 1 tane yüzü vardır.
2n tane ayrıtı vardır.
1 tane tabanı vardır.

Kare Dik Piramit

DİK KONi

  • Tabanı daire olan piramide koni denir.
  • Dairenin tüm noktalarının dairenin bulunduğu düzleme paralel bir düzlemde alınan bir nokta ile birleştirilmesi sonucu koni oluşur.
  • Bir dik üçgenin bir dik kenarı etrafında 360” döndürülmesiyle oluşan cisme dik koni denir.] }

Soru: I. Bütün piramitler dik piramittir.
II. Piramitlerin tabanında bulunan çokgenlerin kenar sayısının 1 fazlası kadar yüzü vardır.
III. Yan yüz yüksekliğine aynı zamanda cisim yüksekliği de denir.
yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Soru: Yarıçapı 15 cm olan bir daireden 1200 lik bir dilim kesiliyor. Kesilen bu daire diliminden şekildeki gibi bir koni yapılıyor. Bu koninin ana doğrusu kaç cm'dir?
Soru: l. Dik koninin yüksekliği tabanındaki daireye diktir.
ll. Yarıçapı ve yüksekliği bilinen dik koninin ana doğrusu hesaplanabilir.
III. Açınımında daire diliminin açısı bilinen koninin yarıçapı hesaplanabilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Soru: Yarıçapı 30 cm ve yüksekliği 40 cm olan dik koni, taban merkezinden 10 cm yukarıdan tabana paralel bir şekilde kesiliyor. Oluşan yeni koninin ana doğrusu kaç cm'dir?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar