Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Türkçeİsim tamlaması, aralarında anlamca ilişki bulunan söz gruplarıdır. İsim tamlamalarında bir isim bir başka ismi anlam bakımından tamamlar.
Örnek: okulun yolu, bahçe duvarı...
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne isim tamlaması görevindedir?

A) Uyumadan önce bana söylediği cümleyi tekrarladım.
B) Geçen akşam tüfeği yoktu yanında.
C) Pazar günü evimizin bahçesini baştan başa temizledik.
D) Bir silgi gibi tükendim ben.

* Yüklemin bildirdiği işi veya oluşu zaman, yön, azlık-çokluk, vasıta, durum veya sebep bakımından tamamlayan ögeye zarf tamlayıcısı denir.
* Bir veya daha fazla sıfatın bir ismi sayı, renk, biçim, hareket, durum ve yer bakımından nitelediği veya belirttiği kelime gruplarına sıfat tamlaması denir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tamlayıcısı sıfat tamlaması görevindedir?

A) Yaşlı adam oradan büyük umutlarla ayrıldı.
B) Az sonra yukarı çıktılar.
C) Hiçbir çiçek evlat kadar güzel kokmaz.
D) Birden kazma sert bir şeye çarptı.

Belirtili nesne, ismin belirtme durum ekini (-ı, -i, -u, -ü) alan nesnelerdir.
Buna göre;
I. Ne onurlu bir kelimedir?
II. Neyi hemen anlayamamıştım?
III. Kime aldın bu hediyeyi?
IV. Hava kararmadan nereye varmalıyız?
numaralanmış cümlelerin hangisinde soru belirtili nesneyi buldurmaya yöneliktir?

A) I     B) II     C) III     D) IV

Belirtisiz nesne, herhangi bir hâl eki almayan yalın hâldeki nesnelerdir. Yükleme "ne" sorusu sorularak bulunur. "Babam pazardan elma aldı." cümlesinde işten etkilenen varlık “elma"dır. Bu sözcük herhangi bir hâl eki de almadığı için belirtisiz nesnedir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne vardır?

A) Çağımızın insanı elektriği ve suyu bilinçsiz kullanıyor.
B) Sana yardım etmek istiyorum.
C) Çok sevdiği eşini almış İstanbul'a getirmişti.
D) Maçı yarın akşam beraber izleyeceğiz.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar