Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

BUZULLARIN OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLERİ

  • Sıcaklığın düşük olduğu yerlerde biriken karlara kalıcı kar (toktağan kar) denir.
  • Kalıcı karların başladığı yüksekliğe kalıcı kar sınırı denir.
  • Kalıcı kar sınırı Ekvatordan kutuplara doğru azalır.
  • KYK’da dağların güney yamacı sıcak olduğu için (Bakı) kalıcı kar sınırı yüksektir.
  • GYK’da dağların kuzey yamacı sıcak olduğu için kalıcı kar sınırı yüksektir.

Buzulları büyüklüklerine göre sıralayalım:
1) Sirk Buzulu: Küçük çukurluklardan oluşan buzullardır.
2) Takke Buzulu: Dağların tepesindeki buzullardır.
3) Vadi Buzulu: Sirk buzullarının zamanla genişlemesi sonucu vadileri doldurmasıyla oluşan buzullardır.
4) Örtü Buzulu: Binlerce km2‘lik alanları kalın bir örtü gibi kaplayan buzullara denir.

BUZUL AŞINIM ŞEKİLLERİ

Buzul vadisi: Buzulların içinde bulunduğu yatağı aşındırıp genişletmesiyle oluşan U şeklindeki boğaz vadilerdir.

Hörgüç kaya: Buzulların sert kayaları çizerek ve cilalayarak oluşturdukları yerşekilleridir.

Sirk çukuru: Buzulların aşındırarak oluşturdukları çukurluklardır. Bu çukurlukların sularla dolması sonucu sirk gölleri oluşur.

BUZUL BİRİKİM ŞEKİLLERİ

Sander düzlüğü: Eriyerek çekilen buzul sularının içindeki alüvyalların oluşturduğu düzlüklerdir.

Moren (buzul taş): Buzulların aşındırıp taşıdığı malzemeleri biriktirmesiyle oluşur.

Drumlin: Buzulların biriktirdiği maddelerin akarsular tarafından işlenmesiyle oluşur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar