Bohr Atom Modelinin Sınırlılıkları 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya, Modern Atom Teorisi

BOHR ATOM MODELİ

Bohr, atom modelini geliştirirken hidrojen atomunu kullanmıştır. Hidrojen atomuna enerji vermiş ve daha sonra verdiği enerjiye karşılık gelen ışınlar yaydığını görmüştür. Bu durumu, elektronların çekirdeğin etrafında rastgele dağılmadığı, belirli enerjilerde bulunabileceğini söyleyerek açıklamıştır. Bu enerji seviyelerini veya katmanları K, L, M, N gibi harfler ile sembolize ettiği gibi 1,2,3,4 gibi rakamlarla göstermiştir. Her enerji seviyesinde 2n2 kadar elektron bulunur.

B0hrAtom Modeline göre:

  • Her elektron çekirdekten belirli uzaklıklardaki dairesel yörüngelerde bulunur.
  • Her çizgisel yörüngelere karşılık gelen enerjiler vardır.
  • Elektron daha yüksek enerji seviyelerine çıkartılırken enerji verilmesi gerekir.
  • Elektronlar yüksek enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine geçerken enerji seviyeleri arasındaki fark kadar enerji yayınlar.
  • Elektronlar sahip oldukları enerjiye bağlı olarak çekirdeğin etrafında dönerken çekirdeğe yaklaşmaz.

Bohr atom modelinin eksik yanları;

  • Enerji seviyelerini iki boyutlu düşünerek, bugün kullanılan orbital kavramını tanımlayamamıştır.
  • Enerji seviyelerini tek bir değer olarak hesaplamıştır. Ancak enerji seviyeleri tek bir değer değil bir enerji bulutudur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar