Bir Gerçek Sayının Negatif Kuvveti

  • a sıfırdan faklı bir geçek sayı olmak üzere,
  • a ve b sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere,Sex shop

Üslü ifadelerde bir sayının negatif kuvveti demek o sayının çarpma işlemine göre tersinin alınması demektir. Sayının çarpmaya göre tersi alındıktan sonra kuvvetteki negatif sayı pozitif yapılarak işleme devam edilir. Konu içerisinde negatif kuvvet ile ilgili çözümlü örnekler ve etkinlikler bulabilirsiniz.
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi