Bileşik Olayların Olasılığı

Bileşik Olayların Olasılığı

Kategoriler: 10. sınıf Matematik, Matematik, Olasılık

İki veya daha çok olayın birlikte veya birbiri ardına meydana gelmesine bileşik olay denir.Örneğin, bir zar arka arkaya iki defa atıldığında her iki atışta da 5 gelmesi bir bileşik olaydır.

Örneğin, bir paranın arka arkaya 3 defa atılmasının tüm olası durumları aşağıdaki ağaç diyagramında gösterilmiştir.Bu deneyin örneklem uzayı

E= {YYY, YYT, YTY, YTT, TYY, TYT, TTY, TTT’}

Bu atışlarda 2 defa tura gelmesi olayı bir bileşik olayı olup bu olay A kümesiyle gösterilirse

A = {YTT, TYT, TTY} mümkün sonuçlar olacaktır.Örneğin, zar atma deneyinde
A = {Tek sayı gelmesi 0Iayı} = {1, 3, 5}
B = {4 den küçük bir sayı gelmesi olayı} = {1, 2, 3}

A ve B olayları tek başlarına değerlendirildiğinde basit olaylar olup birlikte değerlendirilirse birleşik olaylardır.

A u B : Zarın tek sayı veya 4 den küçük bir sayı gelmesi olayı olup, bu bileşik olayın çıktıları
A u B = {1, 2, 3, 5} olacaktır.

A n B : Zarın tek ve 4 ten küçük sayı gelmesi olayı olup bu birleşik olayın çıktıları ise
A n B = {1, 3} olacaktır.

Bileşik Olayların Olasılığı Konu Anlatımı Tonguç AkademiTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi