Balkan Savaşları Sonunda İmzalanan İkili Antlaşmalar Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

Balkan Savaşları Sonunda Osmanlı Devleti’nin İmzaladığı İkili Antlaşmalar

İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)

 • Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapılmıştır.
 • Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devleti’ne geri verilmiştir.
 • İki taraf arasında Meriç nehri sınır kabul edilmiştir.
 • Bulgaristan’ın Ege Denizi ile bağlantısı korunmuştur.
 • Kavala ve Dedeağaç Bulgaristan’a bırakılmıştır.
 • Bulgaristan’daki Türklerin hakları azınlık statüsü ile güvence altına alınmıştır.

Atina Antlaşması (14 Kasım 1913)

 • Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında yapılmıştır.
 • Girit, Yanya ve Selânik Yunanistan’a bırakılmıştır.
 • İmroz, Taşoz (Ege Adaları) Yunanistan’a bırakılmıştır.
 • Yunanistan’da kalan Türklerin hakları azınlık statüsü ile güvence altına alınmıştır.
 • Batı Trakya ve Makedonya’da Türkler azınlık durumuna düşmüşlerdir. Bu durum ise günümüze kadar uzanan Batı Trakya merkezli Balkan Türkleri Sorununa neden olmuştur.

İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914)

 • Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında yapılmıştır.
 • Sırbistan’da kalan Türklerin haklarının azınlık statüsü ile korunması sağlanmıştır.

Bilgi: Balkan Göçleri Osmanlı Devleti’nde,

 • konut ihtiyacının artması,
 • işsizliğin artması,
 • şehirlerdeki nüfusun artması,
 • tüketimin artması,
 • Balkanlardaki Türklerin kültürel birikimleri ile üretim ve zanaat birikimlerinin Anadolu’ya taşınması

durumlarına ortam hazırlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar