Atıklar Sınıflandırılması Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

ATIKLAR

İşlevini yitirmiş, işe yaramayan maddelere atık denir.

Atıklar katı, sıvı ve gaz atıkları diye üçe ayrılır.

Katı Atıklar

 • Kullanılan eşyaların ve tüketilen gıdaların atıkları çöp sorununu ortaya çıkarmıştır.
 • Çöplerin çevreye zararsız hale getirilmesinin maliyeti çok fazladır.
 • Çöplerin usulsüzce yol kenarına, tarlalara dökülmesi toprak kayıplarına neden olur.
 • Çöplerin şehirlerden uzak alanlara sürekli olarak depolanması gerekmektedir.
 • Düzenli depolanmanın faydalarının yanında depo gazı patlaması gibi sorunlara neden olmaktadır.
 • Depo gazı patlamaları can ve mal kaybına neden olmaktadır.

Gaz Atıklar

Gaz Atıkların Nedenleri

 • Sanayi tesisleri
 • Fosil yakıtlar
 • Çöp depolama alanları
 • Taşıtlar
 • Nükleer santraller
 • Yangınlar

Sıvı Atıklar

 • Kanalizasyon atıkları, fabrika atıkları tarım ilaçları sulara karışırsa kirliliğe neden olur.
 • Sıvı atıkların sularda oluşturduğu kirlilik fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak 3’e ayrılır.
 • Açık denizler hem ucuz hem de görünmez olması nedeniyle dev bir çöp deposu olarak görülmektedir.

Sıvı Atıkların Oluşturduğu Kirlilik ve Etkileri:

Fiziksel

 • Suyun sıcaklığı, tat, koku vb. özellikleri değişir.
 • Çevreye bırakılan yüksek sıcaklıktaki fabrika suyu karıştığı nehirlerin sıcaklığını da yükseltir.
 • Yüksek sıcaklıkta sudaki oksijen miktarı azalır. Buna bağlı olarak ekolojik denge bozulur

Kimyasal

 • Kurşun, cıva gibi ağır metaller suda birikir.
 • Organik ve inorganik maddeler suda birikir.

Biyolojik

Organik atıkların etkisiyle su kaynaklarında üreyen algler, küfler ve bakteriler oluşur.

Bunlar ortamdaki oksijeni tüketir.

Atıkların Çevresel Etkileri:

 • Çöp depolama alanlarında hava kirliliği büyük şehirlerde ciddi etkiler yaratmaktadır.
 • Ekolojik dengenin bozulmasına neden olur.
 • Karbon miktarının artmasına ve küresel ısınmaya neden olur.
 • Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının oranı azalır.
 • Kötü kokular çevreye yayılır.

Atıklardan Korunmanın Yolları:

 • Atıklar doğal ortamlara bırakılmamalı
 • Atıklar sıkı denetimden geçirilmeli
 • Atık arıtma tesisleri kurulmalı.
 • Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
 • Atık sular doğaya bırakılmamalıdır.
 • Fosil yakıtların yerine alternatif enerji kaynakları kullanılmalıdır.

Geri Dönüşüm

 • Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir.
 • Ekosistemdeki doğal kaynaklar sınırlıdır. Bilinçsiz kullanılmaya devam edilirse bir gün tükenecektir.
 • Geri dönüşüm olayına gelişmiş ülkeler daha fazla önem vermektedir.

Geri Dönüşümün Yararları

 • Çevre kirliliği azalır.
 • Atık miktarı
 • Doğal kaynaklar korunur
 • Doğal kaynakların kullanımı azalır.
 • Enerji tasarrufu sağlanır
 • Ekonomik katkı sağlanır

Geri Dönüşümün Aşamaları

 • Atıkların toplanması
 • Atıkların ayrıştırılması
 • Atıkların sınıflandırılması
 • Atıkların temizlenmesi] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar