Ahmet Kutsi Tecer Eserleri Özellikleri AYT (1901—1967)


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

AHMET KUTSİ TECER (1901—1967)

1941—1945 yıllarında Ülkü dergisindeki çalışmaları onun halk edebiyatına verdiği önemi yansıtır.Ziya Gökalp’tan etkilenen sanatçı, onun halka doğru ilkesini uygulamaya çalışmıştır.

İlk şiirlerinde aşk, ölüm, ızdırap gibi bireysel konuları işleyen şair, daha sonra ise “memleket şiiri” tarzına yönelerek “köylü milletin efendisidir” görüşüne dayalı köy havası ağırlıklı, Anadolu’yu anlatan şiirler yazmıştır.

Türk halk şiiri geleneğinden yararlanmış, şiirlerinde halk motiflerini kullanmış, adeta modern bir halk şairi olmaya çalışmıştır.

Didaktik şiirler yazmasına rağmen duygusal yönü ağır basan daha çok “lirik” şiirleriyle tanınmıştır.

Şiirlerinde, folklor dünyasına girip gelenek ve göreneklerimizi seslendirmiştir.

“Orda Bir Köy Var Uzakta”, “Halay”, “Nerdesin”, “Halay Çeken Kızlar” adlı şiirleri ile tanınmıştır.

Türk folkloru ve halk edebiyatına gereken ilgiyi göstermiş; Köroğlu, Karacaoğlan, Yunus Emre gibi halk şiirimizin büyük ozanlarıyla ilgili pek çok veri elde etmiştir.

Ünlü halk şairi Aşık Veysel’i keşfetmiş, onun edebiyatımızda tanınmasını sağlamıştır.1932 yılında Halk Şairlerini Koruma Derneği’ni kurmuş, Sivas’ta 1931 yılında öğretmen bulunduğu sırada ilk olarak Halk Şairleri Bayramı düzenlemiştir.

Tiyatro türündeki eserlerinin konularını halk biliminden almış, yer yer orta oyunu tekniğinden yararlanmıştır.

Eserleri
Şiir: Şiirler
Tiyatro: Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Satılık Ev, Bir Pazar Günü, Yazılan Bozulmaz

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi