I. Murat Dönemi (Hüdavendigar) (1362 – 1389) 10. Sınıf Tarih

I. Murat Dönemi (Hüdavendigar) (1362 – 1389) 10. Sınıf Tarih

Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 10. Sınıf, Tarih
 • I. Murat sancak sisteminden tahta geçen ilk hükümdardır.
 • Ayrıca ilk defa Sultan unvanını kullanan, ilk defa kardeşlerini öldürterek merkezi otoriteyi tam sağlayan ve ilk defa savaş meydanında şehit düşen padişahtır.
 • Bu dönemde; isyan eden Ahilerden Ankara ikinci defa alındı (1362). Sazlıdere Savaşı’yla (1363) Bizans ve Bulgar kuvvetleri yenilgiye uğratılarak Edirne alınıp başkent yapıldı.

Uyarı: I. Murat bu savaşla; Balkanları Türk fetihlerine açtı, Edirne’yi merkez yaptı, Bulgaristan’ı himaye altına aldı ve Balkanlarda Macar üstünlüğünü kırdı.
Uyarı: Osmanlı Devleti’nin Haçlılarla yaptığı ilk savaş Sazlıdere savaşıdır.

 • 1364 yılındaki Sırpsındığı Savaşı’yla Edirne’yi geri almak isteyen Papa’nın ve Macarların öncülü ğündeki Balkan milletlerinden oluşan Haçlı ordusu yenilgiye uğratıldı.
 • Bu savaş Haçlılarla yapılan ilk savaştır. Böylece Bulgar Krallığı Osmanlı Devleti’ne bağlandı. 1371’de Çirmen Savaşı’yla da Sırp Krallığı Osmanlılara bağlandı.

Uyarı: Osmanlı Devleti aldığı yerlerde derhal İskan politikasını uygulamıştır.

1389 I. KOSOVA SAVAŞI

1389’da Balkanlar’daki Osmanlı öncü birlikleri Ploşnik’te Haçlılar tarafından yenilgiye uğratıldı (Osmanlıların Balkanlardaki ilk yenilgisi). Bu başarıdan ümitlenen Haçlılar büyük bir ordu oluşturarak Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan atmak amacıyla harekete geçti.

 • Haçlılar Kosova’da büyük bir yenilgiye uğratıldı.
 • Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açıldı.
 • Ancak savaş sonrasında, savaş meydanını gezen I. Murat bir Sırplı tarafından hançerlenerek öldürüldü.

Uyarı: Kosova Savaşı’nda Haçlıların amacı Osmanlıyı Balkanlardan çıkartmaktı.
Uyarı: Bu savaş sırasında Osmanlı Devleti ilk defa top kullandı.

I. MURAT DÖNEMİNİN ÖNEMİ

 • I. Murat Döneminde Anadolu Türk birliğini sağlamak amacıyla Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya, Tavşanlı, Simav ve Emet alındı. Hamitoğullarından ise 80 bin altın karşılığında Isparta, Yalvaç, Eğirdir ve Karaağaç alındı.

Uyarı: Bu durum Karamanoğulları’nı rahatsız ettiği için ilk Osmanlı – Karamanoğlu mücadeleleri başlamıştır.

 • I. Murat zamanında devlet teşkilatlanmasına devam edildi.
 • Kazaskerlik makamı oluşturuldu.
 • Gelibolu’da Acemioğlanlar Ocağı açıldı.
 • Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.
 • Maliye teşkilatı kurularak ilk defterdar ataması yapıldı.
 • Tımar sistemi Rumeli’de de uygulamaya konuldu.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar