Sırpsındığı Savaşı (1364) 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 10. Sınıf, Tarih

Sırpsındığı Savaşı’nın Nedenleri

  • Osmanlıların Balkanlarda ilerlemesinden Balkanlı devletlerin rahatsız olması
  • Edirne’nin Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi sonucu Bizans’ın Avrupayla kara bağlantısının kesilmesi ve Avrupa’dan yardım istemesi
  • Papa’nın Balkanlı ulusları kışkırtması
  • Türkleri Balkanlardan atma düşüncesi

Sırpsındığı Savaşı’nın Sonuçları

Hacı İlbeyi komutasındaki Osmanlı keşifbirlikleri, Sırp, Bulgar, Macar Eflak ve Bosnalılardan oluşan Haçlı ordusunu bir gece baskınıyla yenilgiye uğrattı. Bu zafer ile Balkanlardaki Osmanlı fetihleri hızlandı. Balkanlardaki Macar nüfuzu kırıldı.

  • Türklerin Balkanlarda hızla ilerlemeleri karşısında Sırplar birleşerek bir kuvvet oluşturdular ancak Evrenuz Bey komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından Çirmen Savaşı’nda yenildiler (1371 ). Sırplar, vergi ve asker vermek suretiyle Osmanlı hakimiyetini tanırken Trakya ve Makedonya prenslikleri mağlup edilmiştir.
  • Sofya, Manastır ve Niş Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetini daha da sağlamlaştırmak amacıyla alındı.
  • Bu zaferle Flumeli’deki Türk hakimiyeti güçlenirken ilk haçlı ordusu da yenilmiştir (Haçlılarla yapılan ilk savaş).
  •  Edirne Osmanlı Devleti’nin yeni başkenti ilan edildi (1365).] }

Soru: Osmanlı Devleti'nin, Edirne, Filibe, Çorlu ve Lüleburgaz'ı fethederek Balkanlarda hızlı bir şekilde ilerlemesi üzerine Papanın da teşvik ve yönlendirmesiyle Sırplar, Bulgarlar, Macarlar, Bosna ve Eflaklılar Osmanlı Devleti'ne karşı birlikte Sırpsındığı Savaşı'nı gerçekleştirmişlerdir.
Buna göre,
I. Osmanlı'ya karşı Haçlı ittifakı oluşturulmuştur.
II. Balkan ulusları Osmanlı ilerleyişini durdurmuşlardır.
III. Balkanlarda mezhep birliği sağlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) I, II ve III

Soru: - Sırp Sındığı
- Çirmen
- Birinci Kosova
savaşlarının ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Haçlı İttifaklarına karşı yapılmıştır.
B) l. Murat Dönemi'nde gerçekleşmişlir.
C) Balkanlarda Türk ilerleyişini sağlamışlardır.
D) Balkanların Türkleşmesi ve İslamlaşmasını sağlamışlardır.
E) Bizans'ın fethini geciktirmiştir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar