Çelebi Mehmet Dönemi (1413 – 1421) 10. Sınıf Tarih

Çelebi Mehmet Dönemi (1413 – 1421) 10. Sınıf Tarih

Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 10. Sınıf, Tarih
 • Çelebi Mehmet, Ankara Savaşı’ndan sonra siyasi birliği bozulan Osmanlı Devleti’ni yeniden toparladı, bu yüzden de ona devletin ikinci kurucusu denir.
 • Fetret Devrinde iken Anadolu’daki bir kısım topraklarını kaybeden Osmanlı Devleti’nin yeniden canlanmasını ve kaybedilen yerlerin alınmasını amaçlayan Çelebi Mehmet, Saruhanoğulları’nı topraklarına kattı. Ayrıca Menteşe ve Aydınoğulları beyliklerinin de itaatini sağladı.
 • Çelebi Mehmet, Fetret Devri karmaşasından istifade ederek Osmanlı topraklarını ele geçiren Karamanoğulları üzerine de yürüdü. Akşehir, Seydişehir ve Beyşehir’i Karamanoğullarından almayı başardı.
 • Yine Candaroğulları üzerine de giden Çelebi Mehmet Candaroğlu İsfendiyar Bey’in de desteğini sağladı (1416).
 • 1419 yılında yeniden Karadeniz’e yönelen Çelebi Mehmet Samsun’u Cenevizlilerden almayı başardı.

ŞEYH BEDRETTİN İSYANI

 • Çelebi Mehmet Döneminin en önemli olaylarından birisi de Şeyh Bedreddin ve müridlerinin çıkardığı isyandır.
 • Simavna Kadısı olarak da tanınan Şeyh Bedreddin müridlerinden Börklüce Mustafa ve Yahudi asıllı Torlak Kemal ile aynı anda Aydın, Manisa ve Deliorman’da isyan başlattılar. İsyan Çelebi Mehmet tarafından bastırıldı. Şeyh Bedreddin ve adamları Serez’de idam edildi. (1420).
 • Şeyh Bedreddin toplumsal hayatın birçok alanını kendi düşünce fikirlerinde yeniden değerlendirerek özel mülkiyete karşı çıkmış ve ortak mülkiyeti savunmuştur. Onun çıkardığı bu isyan, Osmanlı tarihinin ilk dini ve sosyal içerikli ayaklanmasıdır.

DÜZMECE MUSTAFA İSYANI

 • Yıldırım Bayezid’in oğullarından olan Mustafa Çelebi 1402 Ankara Savaşı’nda babasıyla beraber Timur’a esir düşmüş ve Semerkant’a götürülmüştü.
 • Timur’un ölümünden sonra serbest bırakılan Mustafa Anadolu’ya dönmüş ve doğruca Bizans’a sığınmıştı. Bizans’tan destek alan Çelebi Mustafa 1420 yılında Mehmet Çelebi’ye karşı isyan etti ancak başarılı olamadı.
 • Yeniden Bizans’a sığınan Mustafa Çelebi’nin Bizans’ta tutuklu kalmasını isteyen Mehmet Çelebi bu isteğini yıllık 300.000 akçe karşılığında Bizans’a kabul ettirdi.
 • Mustafa Çelebi’ye “Düzmece” denmesinin temel nedeni ise onun Yıldırım Bayezid’in oğlu olmadığının iddia edilmesidir.
 • Mehmet Çelebi ise 1421 yılında felç geçirerek vefat etti. Yerine oğlu II. Murat hükümdar oldu.

Uyarı:

 • Mehmet Çelebi Ankara Savaşı’ndan sonra dağılan Osmanlı Devleti’ni yeniden toparladı.
 • Kapıkulu ocaklarına asker temini için Rumeli’de “Devşirme Sistemi” başlattı.
 • Osmanlı tarihinin ilk deniz savaşını 1416’da Marmara Denizi’nde Venediklerle yaptı ancak başarılı olamadı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar