Zayıf Bağlar Arasındaki Bağ Enerjisi


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Zayıf Etkileşimler

Su buharı soğuduğunda önce sıvılaşır daha sonra ise katılaşır. Bu hâl değişimi sırasında madde enerji kaybeder ve daha kararlı hâle gelir. Örneğin, kaynama sıcaklığındaki 18 gram su,

dönüşümünde 43,9 kJ enerji dışarı verir.

Hâl değişimi ve çözünme gibi fiziksel bağların rol aldığı değişimlerde maddelerin kimliğinde bir değişim olmaz. Bu nedenle enerji değişimi kimyasal bağlara göre çok daha küçüktür. Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için yaklaşık 40 kJ.m0l-1  den daha az enerji gerekiyorsa türler arasında genellikle zayıf etkileşim (fiziksel bağ) meydana gelmiş kabul edilir.] }

I.İndüklenmiş dipolü olan moleküller arasında oluşur.
II. London kuvvetleri elektron hareketliliğinden kaynaklanır.
III. Apolar tanecikler arasında yalnızca London kuvvetleri vardır.
IV. London kuvvetleri, van der Waals bağlarının bir türüdür.
London kuvvetleri (indüklenmiş dipol - indüklenmiş dipol) ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar