Yassı Çemen Savaşı (1230)


Kategoriler: Tarih

Yassı Çimen Savaşının Nedeni

Harzemşahların Anadolu Selçuklu Devleti’nin toprağı olan bilim, sanat, kültür merkezi Ahlat’ı işgal etmesiYassı Çimen Savaşının Gelişimi

İki devlet arasında Erzincan yakınlarında Yassı Çimen Ovası’nda yapılan mücadeleyi Selçuklu Devleti kazanmıştır.

Yassı Çimen Savaşının Sonuçları

  1. Harzemşahlardan intikam alınmıştır.
  2. Harzemşahlar yıkılma sürecine girmiştir. (Devletin varlığına Moğollar son vermiştir.)
  3. Harzemşahların yıkılmasıyla Moğollarla Selçuklular arasındaki tampon bölge kalkmış, Selçuklular Moğol saldırılarına açık hale gelmiştir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi